Wiadomości

Opinie

  • Jonny Daniels, Adam Sandauer i Radio Maryja   Motto: - Eizehu gibbor (kto jest [prawdziwym] bohaterem)? - Ten, kto przemienia wroga w przyjaciela (Awot derabi Natan 23 – komentarz do traktatu talmudycznego Pirke Awot, napisany około 210 r. n... >>>
  • Lewicowi Żydzi przynoszą wstyd judaizmowi   Bardzo szanowany amerykański rabin dr Irving "Yitz" Greenberg zwykł mówić amerykańskim Żydom reprezentującym czy to judaizm reformowany, czy konserwatywny, czy ortodoksyjny: "Nie obchodzi mnie, do... >>>
  • Powiedz swoim dzieciom, że Bóg je osądza Żydzi zakończyli właśnie niedawno okres zwany Dniami Grozy (Jamim Noraim), bo tak nazywają się dni od Rosz Haszana do Jom Kipur w języku hebrajskim. Wszystkie inne święta i dni postu w kalendarzu... >>>

Izrael

  • Musimy zaakceptować nasze bogactwo narodowe - gaz. Zdanie nie do zaprzeczenia: kto nie popiera wyciągnięcia transakcji gazu z błota w ostatniej...

Judaizm

  •     1) „I dotarł [Jaakow] na miejsce” (Rdz 28:11). Słowo wa-jifga oznacza dosłownie „zderzył się boleśnie”, „uderzył”. Bezokolicznik lifgoa znaczy „...

Książki