Porady

Nie rezygnujmy z rozsądku

Nie rezygnujmy z rozsądku

Paweł Jędrzejewski Można nie zgadzać się z poglądami Korwina-Mikkego, można je potępiać, można jego wystąpienia uznać za błazenadę, ale nie…