Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem

Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu!

Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku Oświadczenie („Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami” -„To Do the Will of Our Father in Heaven:  Toward a Partnership between Jews and Christians” ), w którym głoszą, że chrześcijaństwo jest „darem dla narodów” oraz wzywają Żydów i chrześcijan: „Dążymy do realizowania woli Naszego Ojca w Niebiosach poprzez podjęcie ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry. Żydzi i chrześcijanie muszą pracować razem jako partnerzy, aby podjąć wyzwania moralne naszej epoki”.

„Teraz kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem, a Izraelem, my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa, jako naszego partnera w odkupieniu świata, bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych” – stwierdzają rabini.

Rabini piszą także:

„Uznajemy, że od Soboru Watykańskiego II oficjalne nauczanie Kościoła na temat judaizmu zmieniło się całkowicie i nieodwołalnie. Ogłoszenie Nostra Aetate pięćdziesiąt lat temu rozpoczęło proces pojednania między naszymi społecznościami. Nostra Aetate, a później oficjalne dokumenty kościelne, które ta deklaracja zainspirowała, jednoznacznie odrzucają wszelkie formy antysemityzmu, potwierdzają wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem i narodem żydowskim, odrzucają oskarżenie o bogobójstwo i podkreślają wyjątkową relację między chrześcijanami i Żydami, którzy nazywani byli „naszymi starszymi braćmi” przez papieża Jana Pawła II i „naszymi ojcami w wierze” przez papieża Benedykta XVI. Na tej podstawie, katolicy i inni reprezentanci chrześcijaństwa podjęli uczciwy dialog z Żydami, który narastał w ostatnich pięćdziesięciu latach. Doceniamy potwierdzenie przez Kościół wyjątkowego miejsca Izraela w historii świętej i ostatecznego odkupienia świata. Dziś Żydzi doświadczyli szczerej miłości i szacunku wielu chrześcijan, które zostały wyrażone w licznych inicjatywach dialogu, spotkań i konferencji na całym świecie”.

„Tak jak uczynili to Majmonides i Jehuda Halevi, uznajemy, że chrześcijaństwo nie jest ani przypadkiem, ani błędem, ale rezultatem Bożej woli i darem dla narodów. Oddzielając judaizm i chrześcijaństwo, Bóg zechciał rozdzielenia między partnerami z istotnymi różnicami teologicznymi, a nie separacji między wrogami. Rabin Jakub Emden napisał, że „Jezus przyniósł podwójne dobro dla świata. Z jednej strony, wspaniale wzmocnił Torę Mojżesza … i żaden z naszych Mędrców nie wypowiadał się bardziej zdecydowanie w sprawie niezmienności Tory. Z drugiej strony, usunął idole z narodów i zobowiązał te narody w Siedmiu Przykazaniach Noego, że nie będą zachowywać się jak zwierzęta polne i zaszczepił w nie mocno przymioty moralne […]”.

I dalej:

„Rabin Samson Raphael Hirsch nauczył nas, że chrześcijanie „przyjęli żydowską Biblię w postaci Starego Testamentu jako Księgę Objawienia Bożego. Wyznają oni swoją wiarę w Boga Nieba i Ziemi, jak ogłoszona jest w Biblii i uznają zwierzchność Bożej Opatrzności. „[…] Jak stwierdził Naczelny Rabinat Izraela w Dwustronnej Komisji ze Stolicą Apostolską, pod kierunkiem rabina Shear Yashuv Cohena: „nie jesteśmy już wrogami, ale decydowanie jednoznacznymi partnerami w wyrażaniu wartości moralnych niezbędnych dla przetrwania i dobrobytu ludzkości”. Żadne z nas może samotnie wypełnić w tym świecie misji [wyznaczonej przez] Boga”.

“W przeszłości stosunki między chrześcijanami a Żydami były często postrzegane przez opozycyjną relację pomiędzy Ezawem i Jakubem, ale już rabin Naftali Cwi Berliner (Netziv) rozumiał pod koniec XIX wieku, że Żydzi i chrześcijanie są przeznaczeni przez Boga, aby być kochającymi się nawzajem partnerami: „W przyszłości, gdy dzieci Ezawa będą pobudzone przez czystość ducha do uznania ludu Izraela i jego zalet, wówczas my także zostaniemy pobudzeni do uznania, że Ezaw jest naszym bratem”.

„My — Żydzi i chrześcijanie — mamy więcej tego, co wspólne, niż tego, co nas dzieli: etyczny monoteizm Abrahama; relację z Jedynym Stwórcą Nieba i Ziemi, która kocha i troszczy się o nas wszystkich; żydowskie Pismo Święte; wiarę w wiążącą tradycję; wartości życia, rodziny, współczucia i prawości, sprawiedliwości, niezbywalnej wolności, miłości powszechnej i ostatecznego pokoju na świecie. […] Nasze partnerstwo w żaden sposób nie ogranicza bieżących różnic między dwiema społecznościami i dwiema religiami. Wierzymy, że Bóg zatrudnia wielu posłańców, aby objawić Swoją prawdę, gdy jednocześnie potwierdzamy podstawowe obowiązki etyczne, jakie wszyscy ludzie mają przed Bogiem, których judaizm zawsze nauczał poprzez uniwersalne przymierze Noego.

Naśladując Boga, Żydzi i chrześcijanie muszą zaproponować modele służby, bezwarunkowej miłości i świętości. Wszyscy jesteśmy stworzeni według Świętej Istoty Boga, a Żydzi i chrześcijanie pozostaną oddani Przymierzu poprzez wspólne odgrywanie aktywnej w odkupieniu świata”.

Dotychczas Oświadczenie podpisali następujący rabini:

Jehoshua Ahrens (Niemcy)
Marc Angel (USA)
Isak Asiel (Główny Rabin Serbii)
David Bigman (Izrael)
David Bollag (Szwajcaria)
David Brodman (Izrael)
Natan Lopez Cardozo (Izrael)
Yehudah Gilad (Izrael)
Alon Goshen-Gottstein (Izrael)
Irving Greenberg (USA)
Marc Raphael Guedj (Szwajcaria)
Eugene Korn (Izrael)
Daniel Landes (Izrael)
Steven Langnas (Niemcy)
Benjamin Lau (Izrael)
Simon Livson (Główny Rabin Finlandii)
Asher Lopatin (USA)
Shlomo Riskin (Izrael)
David Rosen (Izrael)
Naftali Rothenberg (Izrael)
Hanan Schlesinger (Izrael)
Daniel Sperber (Izrael)
Jeremiah Wohlberg (USA)
Alan Yuter (Izrael)
Herzl Hefter (Izrael)
David Jaffe (USA)
David Kalb (USA)
Shaya Kilimnick (USA)
Yehoshua Looks (Izrael)
Ariel Mayse (USA)
David Rose (UK)
Zvi Solomons (UK)
Yair Silverman (Izrael)
Daniel Raphael Silverstein (USA)
Lawrence Zierler (USA)

Opr. Paweł Jędrzejewski

20 grudnia 2015

Dodaj komentarz