Redakcja FZP.NET.PL

Redakcja FZP.NET.PL

Magen Awraham — Tarcza Abrahama

Magen Awraham - Tarcza Abrahama

Opowiadanie o życiu Awrahama Abele Gombinera Awraham Abele Gombiner urodził się w 1636 r. w mieście Gombinie. Jego rodzice nie byli zamożnymi ludźmi, ale potrafili nauczyć go żyć zgodnie z Torą i nakazami żydowskimi. Kiedy Awraham był małym chłopcem jego…

Troccy robią rewolucję, a Bronsteinowie za to płacą

Troccy robią rewolucję, a Bronsteinowie za to płacą

W setną Rocznicę Rewolucji Październikowej Pytanie od czytelnika: Jak judaizm ocenia udział Żydów-komunistów w zbrodniach dokonywanych przez ten system? Judaizm ocenia morderców — jako morderców, a złodziei — jako złodziei, niezależnie kim są i gdzie prowadzą swoją działalność. Żydzi biorący udział w…

Izrael za 20 lat

Gerszom Gorenberg25 kwietnia 2008 W Izraelu, w roku 2028, na rynku literackim króluje Ibrahim Abdullah Hapalit. Jego pierwsza powieść, „Synaj”, oparta jest na doświadczeniu z dzieciństwa — ucieczce z Darfuru, przez Egipt i synajską pustynię do ziemi obiecanej. Ostatni rozdział,…

Mistrzowie kabaretu

Mistrzowie kabaretu

Autor: Anna Mieszkowska Jeden genialnie układał poszczególne numery w programie kabaretu, a drugi przywiązywał wagę do każdego słowa, a nawet przecinka w tekście. Starsze pokolenie czytelników zapewne pamięta telewizyjny cykl „W starym kinie”, w którym Stanisław Janicki prezentował dorobek przedwojennej…

Wyklęci Wśród Wyklętych — Dąbrowszczacy

Zuza Ziółkowska, wnuczka jednego z Dąbrowszczaków, w asyście osób niosących repliki sztandarów z czasów wojny domowej w Hiszpanii maszerowała przez pl. Piłsudskiego. Była to akcja przypominająca o innych żołnierzach „wyklętych”, czyli Brygadzie im. Jarosława Dąbrowskiego, walczącej w czasie wojny domowej…

Tałes

Tałes

Tałes (Talit) jest dużym prostokątnym kawałkiem materiału, zazwyczaj wełnianego, na którego rogach umieszczone są cicis (cicit) – frędzle, co wypływa z nakazu Tory zapisanego w Bamidbar 15:37 oraz Dewarim 22:12: I powiedział Haszem do Moszego mówiąc: „Przemów do dzieci Jisraela…

Najcięższy grzech według judaizmu

Najcięższy grzech według judaizmu

Jedyny grzech, o którym Bóg mówi: „Nie wybaczę”. Złamanie którego przykazania jest najcięższym, największym z wszystkich grzechów? Czy w ogóle istnieje czyn, który może być nazwany „najcięższym grzechem”? Tak. Istnieje taki grzech i jest mowa o nim w jednym z Dziesięciorga…

Judaizm wobec problemu aborcji

Dlaczego spory wokół aborcji są tak trudne do rozwiązania? Gdzie, w kontrowersjach na temat aborcji, mieszczą się poglądy judaizmu? Aborcja budzi tak duże kontrowersje, ponieważ obydwie strony sporu – zarówno zwolennicy jej dopuszczalności, jak i przeciwnicy – mają bardzo mocne…

Polska: Żydzi niemile widziani

Prawie siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, Polska po raz kolejny zwraca się przeciwko swoim Żydom. W zeszłym tygodniu niższa izba polskiego parlamentu dokonała szokującego posunięcia, odrzucając projekt ustawy, który przywróciłby prawo wykonywania szechity, uboju koszernego, stosunkiem głosów 222…

Tajemnica Pana Cukra

Tajemnica Pana Cukra

Autor: Anna K. Kłys Do Pana Cukra (Holon, Izrael) przyjeżdża Pani Anna (Warszawa, Polska). Wspólnie będą pracować nad Przeszłością. Ta osobista — wspomnieniowa, z Kałuszynem jako centrum świata i tłumaczonymi a vista z jidysz fragmentami Ksiąg Pamięci zapełni pierwszą połowę…