Żydowskie ofiary zbrodni katyńskiej

A

Archichowski Mieczysław syn Leopolda; urodzony 20.4.1896; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa

B

Ballaban Karol syn Teodora; urodzony 24.8.1891; okulista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Baranowski Tadeusz syn Adama i Anny Zajdler; urodzony 9.2.1895; porucznik zawodowy, administrator medycznego centrum edukacyjnego
Baumfeld Gustaw syn Jakuba; urodzony 16.8.1879; kapitan artylerii w rezerwie, pisarz, dziennikarz
Berensztejn Fajwisz vel Bernstein Fajwel syn Jakuba; urodzony w 1892
Berlinerblau Leopold syna Izaaka; urodzony 27.12.1901; laryngolog, porucznik rezerwy, służby medyczne, Lida
Bierer lzaak syn Wolfa; urodzony 23.1.1903; podporucznik saperów w rezerwie, 5 batalion inżynieryjny
Birnbaum Mieczysław syn Aleksego; urodzony 10.6.1889; porucznik piechoty w rezerwie, pisarz, dziennikarz, Warszawa, odznaczony krzyżem Virtuti Militari
Bombel Abram (Antoni) syn Mojżesza; urodzony 21.6.1892; internista i ginekolog, podporucznik rezerwy; służby medyczne; Warszawa
Brandwajn Hieronim syn Zygmunta i Felicji; urodzony 9.10.1896; podporucznik rezerwy; doktor, służby medyczne, Warszawa
Brendel Henryk syn Szulima (Aleksandra); urodzony 8.6.1885; kapitan rezerwy; dr medycyny, służby medyczne, Płock
Burbelka Michał syn Eljasza; urodzony 1.9.1909; podporucznik rezerwy; 22 regiment lekkiej artylerii, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

C

Chaiński Leon syn Aleksandera; urodzony 20.1.1905; podporucznik rezerwy, 43. regiment piechoty
Chajecki Włodzimierz syn Józefa i Marii; urodzony 20.11.1881; kapitan rezerwy; dr internista, służby medyczne, Zelwa dystrykt Wołkowyski
Choczner Wiktor syn Maurycego i Salomei Fischel; urodzony 23.3.1893; podporucznik rezerwy
Chodeńczuk Adolf syn Rafała; urodzony w 1897; porucznik
Cwajbaum Lewek Moszek syn Srula i Fajgi; urodzony 23.10.1906; chirurg, odporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Czarski Benedykt syn Emanuela i Maryli Puterman; urodzony 4.8.1883; ginekolog, kapitan rezerwy, służby medyczne, Sosnowiec
Czerniakow Leon syn Jakuba i Justyny; urodzony 20.11.1894; inżynier, porucznik rezerwy, Biała Podlaska

D

Dienison Józef syn Maksyma; urodzony w 1903; podporucznik; Lublin
Dienstl Franciszek syn Lubina; urodzony w 1895; podporucznik
Dresdner Robert syn Emanuela; urodzony 9.11.1899; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Lwów Dunaj Juliusz syn Benciona; urodzony 24.9.1889; internista, kapitan rezerwy, Będzin
Dywer Wilhelm syn Józefa i Racheli; urodzony 9.11.1904; internista, podporucznik rezerwy, Przemyśl
Dzik-Dzikowski Feliks (Fajwel) syn Józefa; urodzony 10.3.1898; weterynarz, podporucznik rezerwy

E

Edelman Bernard syn Izaaka i Salomei; urodzony 11.11.1887; internista, porucznik rezerwy, Krynica
Eiger Antoni Jakub syn Bronisława i Ernestyny Landau; urodzony 14.2.1898; inżynier elektryk, podporucznik rezerwy, służby łączności
Engel Abram Adolf syn lzaaka; urodzony 22.4.1886; ginekolog, kapitan rezerwy, Łódź
Engel Nikodem syn Abrama; urodzony 1.5.1908; podporucznik artylerii w rezerwie
Engelkreis Wilhelm syn Uriasza; urodzony 8.3.1895; internista, porucznik rezerwy, służby medyczne, Lwów
Epstein Maurycy syn Franciszeka; urodzony 19.4.1883; doktor medycyny, chirurg, kapitan rezerwy, Kraków

F

Falko Aleksander syn Mojżesza; urodzony w 1914
Familler Leon syn Abrama; urodzony 4.2.1888; pediatra, kapitan rezerwy, służby medyczne, Łódź
Feinberg Nikodem Stefan syn lzaaka; urodzony 24.4.1889; prawnik, podporucznik rezerwy, 82 regiment piechoty, Warszawa
Felten; kapitan
Ferstenberg; porucznik, doktor medycyny
Ferszt Samuel syn Jakuba; urodzony w 1892; dentysta, porucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Finkelkraut Jerzy Izydor syn Adolfa; urodzony 15.11.1892; ginekolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Fleszer Jerzy Juda syn Altera Hersza; urodzony 15.2.1893; dermatolog, kapitan rezerwy, służby medyczne, 2 regiment lekkiej artylerii, Kielce
Frenkel Izaak Józef syn Samuela; urodzony w 1904; ginekolog, porucznik rezerwy, Łódź
Frenkiel Henryk (Hersz) syn Józefa i Heleny; urodzony 19.3.1900; prawnik, porucznik rezerwy, 23 regiment piechoty, Warszawa
Frenikiel Józef, podporucznik rezerwy; służby medyczne
Freund Maurycy Leopold syn Bernarda (Berla Hillela); urodzony 25.10.1900; inżynier, podporucznik rezerwy, 53. regiment piechoty
Fridzon Jakub syn Arona; urodzony 11.2.1904; inżynier, podporucznik rezerwy
Frym Henryk syn Mendla; urodzony 1.8.1890; dentysta, porucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Fryszberg Adam syn Macieja i Bronisławy Firstenberg; urodzony 14.10.1882; ginekolog, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Fuks Leon (Leib) syn Mojżesza; urodzony 5.3.1896; internista, porucznik rezerwy, Łódź

G

Gallaj Salomon syn Jakira; urodzony 11.6.1903; podporucznik rezerwy
Gelpern Hirsz; urodzony 1.4.1903; internista, podporucznik rezerwy; 19 dywizja piechoty, Bochnia.
Glikman Leon syn Pinkasa i Frajdy; urodzony 11.3.1910; doktor medycyny, podporucznik rezerwy, służby medyczne
Godel Dawid syn Hirsza; urodzony 18.4.1913; podporucznik rezerwy
Golda Antoni syn Mieczysława; urodzony w 1899; inżynier, podporucznik rezerwy
Goldberg Albert; urodzony 31.7.1893; weterynarz, porucznik rezerwy, Warszawa
Goldlust Ignacy; kapitan
Goldman Leon syn Pawła i Salomei; urodzony 4.4.1894; chirurg i internista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Częstochowa
Goldstein Dawid; urodzony 22.7.1890; dermatolog, porucznik rezerwy, służby medyczne, Kraków
Goldstein Salomon syn Benjamina i Rozalii; urodzony w 1898; internista, podporucznik rezerwy, Kraków
Goldwicht Izaak syn Oszera; urodzony 9.9.1893; doktor medycyny, kapitan rezerwy, służby medyczne
Gotfried Hirsz syn Icka; urodzony 4.12.1908; przedsiębiorca, podporucznik rezerwy
Gorman Bronisław syn Maurycego i Dyny; urodzony 16.5.1909; podporucznik rezerwy, 14. regiment piechoty
Grinhaut Maurycy syn Adolfa; urodzony w 1895; farmaceuta, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Kraków
Grodzieński Henryk Grzegorz syn Maurycego i Cecylii; urodzony 25.12.1882; internista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Grubner Henryk syn Maurycego; urodzony w 1904; podporucznik rezerwy, 12. regiment piechoty
Guttman Izaak syn Salomona; urodzony 14.7.1900; podporucznik rezerwy
Guttman Szymon syn Abrama; urodzony w 1892; podporucznik rezerwy

H

Hajdenberg Józef syn Hermana; urodzony 27.8.1907; farmaceuta, porucznik rezerwy, Warszawa
Halpern Lucjan syn Jakuba; urodzony w 1894; porucznik rezerwy
Hemmerling Adam (Emil Marian); urodzony w 1904; prawnik, podporucznik
Hercenberg Stanisław syn Leopolda; urodzony w 1899; chirurg, porucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa Hirschberg Stefan syn Władysława; urodzony 27.12.1894; dermatolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne
Hirschtritt Izrael syn Markusa; urodzony 31.7.1887; farmaceuta, porucznik rezerwy, służby medyczne, Kraków
Hopensztadt Szymon syn Ilji; urodzony 20.9.1899; internista, podporucznik rezerwy; Kołomyja
Hurman-Herman Miron syn Naftalego; urodzony 17.10.1895; internista i dermatolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Huttman Szymon (Stanisław); porucznik

I

Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch syn Judy i Frajdy; urodzony 15.12.1896; internista, podporucznik rezerwy; Warszawa
Irlicht Bronisław syn Aleksandra i Jadwigi Goldman; urodzony 18.4.1898; inżynier, porucznik rezerwy, Warszawa

J

Jeleń Kazimierz Abram; urodzony 27.1.1899; pediatra i dermatolog, major, Ostrowiec
Josefberg Emil; urodzony 1.11.1896; porucznik rezerwy, 2. regiment kawalerii
Judelman Bernard syn Izaaka; urodzony w 1887; podporucznik
Junowicz Abram; urodzony 13.1.1905; podporucznik rezerwy, 79. regiment piechoty
Jurkowicz Dawid syn Łazarza; urodzony w 1885; major rezerwy
Jurkowski Konrad; urodzony 19.2.1898; dr medycyny, internista, kapitan zawodowy, służby medyczne, 81. regiment piechoty, Grodno

K

Kafał Witold Roman syn Zygmunta i Heleny Sonnenberg; urodzony 19.4.1905; podporucznik rezerwy, 21. regiment piechoty
Kalwary Samuel syn Adolfa i Salomei; urodzony 22.9.1900; porucznik rezerwy; 85. regiment piechoty; Warszawa
Kamieniecki Pinkus syn Dawida; urodzony 16.3.1906; dr medycyny, podporucznik rezerwy, Łódź
Kamiński Jakub syn Marka; urodzony w 1897; dr medycyny, kapitan rezerwy, służby medyczny
Kanter Szymon; urodzony w 1897; internista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Śniatyń
Kantor Miron vel Michał syn Mojżesza; urodzony 10.3.1882; chirurg, major rezerwy, służby medyczne, Łódź
Kapliński Leon syn Kuszela i Rajzy; urodzony 27.8.1908; dr medycyny, podporucznik rezerwy; Derewna-Stolpce
Kapłan Baruch Jankiel syn Józef; urodzony w 1908
Kapłański Henryk Leopold syn Mojżesza; podporucznik rezerwy, Grodno
Katz Karol syn Mateusza i Zofii; urodzony 15.2.1896; inżynier, kapitan rezerwy
Kerner Jakub syn Hermana; urodzony 1896
Kijak Natan syn Kipy; urodzony 27.12.1895; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Łódź
Klarner Józef syn Szymona; urodzony 2.7.1890; internista, porucznik rezerwy; Kierz, koło Lublina
Klein Edward syn Aleksandra; urodzony 3.6.1894; porucznik
Klein Juliusz Ludwik syn Wilhelma i Feliksy Róży; urodzony 15.8.1909
Kleinert Mieczysław Edmund; urodzony 21.5.1898; porucznik artylerii w rezerwie
Kon Simcha syn Abrama; urodzony 1903
Kronz (Krenz) Rudolf syn Gottlieba; urodzony w 1905; podporucznik
Krukowski Henryk syn Leona; urodzony 3.6.1901; podporucznik rezerwy, 70. regiment piechoty

L

Lachowicz; dr medycyny
Landau Bernard
Landau Fabian vel Zapolski Jerzy syn Joachima; urodzony w 1892; emerytowany inżynier, podpułkownik, Warszawa
Landau Mojżesz Berysz syn Lewka; urodzony w 1902; podporucznik
Landesberg Jakub syn Mojżesz; urodzony 9.6.1899; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Kutno
Lauterbach Artur syn Dawida i Amalii; urodzony w 1899; porucznik artylerii w rezerwie
Lax Leonard syn Israela i Hasze; urodzony 22.9.1892; podporucznik piechoty w rezerwie
Lehrhaft Dawid syn Samuela i Gustawy; urodzony 26.7.1893; internista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Kraków
Leifer Adolf syn Dawida; urodzony 25.12.1900; inżynier chemik, podporucznik rezerwy
Lenkin Szmuel
Lerner-Steinberg Borys syn Zachariasza; urodzony 23.2.1904; podporucznik artylerii w rezerwie
Lewenter Markus Hirsz syn Antoniego; urodzony 12.7.1906; farmaceuta, porucznik piechoty w rezerwue, 51. regiment piechoty; Janów
Lewiński Adam syn Jakuba; urodzony 23.10.1903; internista, kapitan zawodowy, służby medyczne, Wilno
Lewinson Józef syn Maksyma; urodzony 20.1.1903; urolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne
Lewinson Szymon syn Maksyma; urodzony w 1895; dr medycyny, podporucznik służby medyczne
Liebe Henryk syn Maksymiliana; urodzony w 1907; prawnik, podporucznik
Liliental Antoni Tadeusz syn Natana; urodzony 26.10.1908; inżynier, podporucznik rezerwy
Lindenszat Juliusz Srul (Srul Majer) syn Samuela; urodzony 6.11.1888; dermatolog, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Lipes Markus vel Mordechaj syn Israela; urodzony w 1892; chirurg, porucznik rezerwy, Warszawa
Luxenburg Henryk; porucznik
Luxenburg Jerzy Edward syn Józefa; urodzony 14.3.1902; dentysta, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Laszcz Feliks syn Stanisława; urodzony w 1907; dr medycyny, porucznik rezerwy

M

Meissner Roman syn Michała; urodzony 22.1.1909; porucznik rezerwy
Mogielnicki Tadeusz; urodzony w 1879; dr medycyny pediatrycznej, kapitan rezerwy, służby medyczne, Łódź
Morgulis Lewi vel Leon syn Pejsacha; urodzony 25.9.1896; porucznik zawodowy

N

Najburg Ruwin Mojżesz
Nelken Jan Władysław syn Edwarda i Eugenii; urodzony 16.3.1878; dr medycyny, psychiatra, emerytowany pułkownik, służby medyczne, Warszawa
Nelken Samuel syn Jakuba; urodzony 4.9.1906; podporucznik rezerwy, 27. regiment piechoty
Nierenberg (Nirnberg) Abraham syn Israela Moszego; urodzony w 1910; podporucznik rezerwy
Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian syn Jakuba; urodzony 28.3.1898; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa

O

Osnos Jakub Zelman syn Leiba; urodzony 4.4.1896; internista i ginekolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne
Owczarek Aleksander syn Marka Mordki; urodzony w 1897; laryngolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa

P

Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mojżesz syn Chuny; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Łódź
Peche Henryk syn Karola; urodzony w 1892; internista, major zawodowy, służby medyczne, Warszawa
Perec Hilary syn Zisieja; urodzony 23.4.1909; prawnik, porucznik piechoty w rezerwie, 7. regiment piechoty
Perlitz Zygmunt syn Ignacego; urodzony w 1903; kapitan rezerwy
Pircel Mieczysław; dr medycyny, podporucznik
Poswolski (Pozwolski) Jakub syn Mordechaja i Anny Rozental; urodzony w 1897; podporucznik rezerwy
Potascher Ignacy syn Eliasza; urodzony w 1892; porucznik
Press Dawid syn Hermana; urodzony 2.6.1890; weterynarz, kapitan zawodowy

R

Rafałowski Leopold syn Hersza i Felicji; urodzony 2.4.1896; chirurg, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Rajszys (Reischys) Ryszard syn Bolesława; urodzony w 1901; dr medycyny, porucznik rezerwy, Warszawa
Rawicki Benedykt-Benjamin syn Filipa (Fiszela) i Rywki; urodzony 18.12.1901; podporucznik piechoty w rezerwie, 31. regiment piechoty
Rebhun Izaak Jakub syn Barucha i Serli; urodzony 14.12.1898; internista i ginekolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Tomaszów Mazowiecki
Reiss (Reise) Józef syn Samuela i Róży; urodzony w 1907; inżynier, podporucznik, Złoczów
Rogoziński Jerzy syn Józefa; urodzony w 1884; dr medycyny, major, Warszawa
Rogozinski Mieczysław Roman; urodzony w 1910; porucznik
Rosenbaum Ludwik syn Icka; urodzony w 1900; podporucznik rezerwy
Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli syn Stanisława i Estery; urodzony 5.5.1898; prawnik, podporucznik artylerii w rezerwie, 1. regiment artylerii, Warszawa
Rosenfeld Ignacy (Izaak) syn Eliasza; urodzony w 1897; dr medycyny, podporucznik, Warszawa
Rosengart Aleksander syn Lwa (Lejzora) i Hany; urodzony 3.1.1889; ginekolog, porucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Rosenzweig Aleksander syn Gabriela; urodzony 21.10.1890; porucznik piechoty w rezerwie, Łódź
Roszkowski Jerzy Józef; urodzony w 1895; dr medycyny, dermatolog, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Rotenberg Mieczysław Jan syn Szlomo; urodzony 25.1.1909; podporucznik piechoty w rezerwie
Rozen Samuel vel Stanisław syn Leona; urodzony 3.6.1885; chirurg, kapitan rezerwy, służby medyczne, Lublin
Rozengarten Samuel vel Stanisław; urodzony 9.12.1902; podporucznik rezerwy
Rubiner Emanuel syn Maurycego; urodzony w 1907; inżynier, podporucznik rezerwy
Rubinstein Israel Michał; urodzony w 1897; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Rubinstein Jerzy
Rubisch Józef syn Szymona i Anny; urodzony 25.7.1895; dentysta, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Rzeszów
Rybus Mieczysław Józef; urodzony w 1894; dr medycyny, kapitan rezerwy, Łódź
Rylski Czesław syn Edwarda i Racheli; urodzony 26.3.1912; podporucznik artylerii zawodowy
Ryngrads (Ringak) Wolf syn Mojżesza; urodzony w 1896; podporucznik

S

Sandauer Aleksander syn Otta; urodzony w 1897; podporucznik rezerwy
Sawicki Witold syn Juliana; urodzony w 1905; sędzia, podporucznik
Schelezberg Eliasz; podporucznik, dr medycyny
Schimel Szymon syn Ozjasza i Gitty; urodzony 25.3.1891; internista, podporucznik, służby medyczne; Kozów/Brzezany
Schliezberg Juliusz syn Ilii; urodzony w 1907; podporucznik rezerwy
Schulman (Szulman) Józef Mojżesz syn Izraela; urodzony 3.2.1893; internista, kapitan rezerwy, służby medyczne; Tomaszów Lubelski
Silberstein Otton; urodzony 28.12.1887; dr medycyny, podporucznik artylerii w rezerwie
Simchowicz Anatol syn Szepsela; urodzony 19.6.1910; dr medycyny, podporucznik, Łódź
Singer Ludwik syn Emanuela; urodzony w 1897; podporucznik
Sliozberg Juliusz syn Ilji; urodzony 6.11.1907; internista, podporucznik, służby medyczne, Warszawa
Stecki Leonard syn Jana; urodzony w 1907; dr medycyny, porucznik rezerwy
Steinberg Baruch syn Szmaja; urodzony w 1897; major, główny rabin Armii Polskiej
Susmann Ezechiel syn Bernarda; urodzony 25.6.1894; farmaceuta, porucznik rezerwy, służby medyczne, Lwów
Sylbersztajn Karol syn Emanuela; urodzony 13.11.1897; dermatolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Kielce
Szalenberg; podporucznik piechoty w rezerwie
Szancer Maksymilian syn Leopolda i Marii; urodzony w 1894; podporucznik
Scharchaft Dawid
Szeps Józef Jehuda syn Mendla; urodzony 15.7.1898; pediatra, porucznik rezerwy, służby medyczne, Łódź
Szerszen Jerzy syn Łazarza; urodzony w 11.1.1895; podporucznik rezerwy; Białystok
Szmalewicz Baruch
Szmalstych Józef; urodzony w 1910; podporucznik rezerwy
Szmerner Szymon syn Szaja; urodzony 17.1.1902; laryngolog, porucznik rezerwy, służby medyczne; Warszawa
Szper Izaak syn Józefa; urodzony w 1900
Sztein (Stein) Leon syn Bernarda; urodzony w 1895; porucznik
Sztern Manuel syn Szeftela i Luby; urodzony 23.12.1890; dermatolog, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Szydłowski Henryk syn Szmuela i Salomei; urodzony 15.10.1884; internista i pediatra, major rezerwy, służby medyczne, Łódź
Szymieńczyk Lazar syn Grzegorza i Sary; urodzony w 1913; farmaceuta, porucznik rezerwy, służby medyczne, Biała Podlaska

T

Tanenbaum Jakub; urodzony w 1906; dr medycyny, podporucznik, służby medyczne, Warszawa
Tellerman Józef Icek syn Marka; urodzony w 1893; podporucznik rezerwy

U

Urlik Markus syn Arona; urodzony 17.5.1895; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa

W

Wajdenfeld (Weindenfeld) Abraham syn Maurycego i Szyfry; urodzony w 1888; kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Wajdenfeld Adam; urodzony w 1906; dr medycyny, podporucznik rezerwy
Wajkselfisz Paweł syn Abrama; urodzony w 1907
Wajnberg (Weinberg) Mojżesz syn Jakuba; urodzony w 1902; podporucznik rezerwy
Wajnryb Jerzy syn Isera; urodzony w 1909; inżynier, podporucznik, Łódź
Wajsflajsz Szmul Stanisław syn Hilarego; urodzony w 1891; dermatolog, podporucznik, służby medyczne, Warszawa
Wamcer Jan Jakub syn Salomona; urodzony w 1908; podporucznik rezerwy
Waschkowitzer Jerzy syn Szymona; urodzony w 1880; podporucznik
Weinbach Salomon syn Altera i Idy; urodzony 8.3.1891; internista, podporucznik rezerwy, służby medyczne, Stryj
Weingarten Witold syn Leona i Reginy; urodzony 16.2.1907; dr medycyny, porucznik rezerwy
Weinsztok; podporucznik
Weinzicher Jan Jakub; urodzony 11.9.1908; dr medycyny, podporucznik rezerwy, Warszawa
Weller Jakub syn Nachuma i Chaji; urodzony w 1895; internista, Łódź
Widerszal Marceli syn Maurycego; urodzony 19.12.1896; inżynier, kapitan, Warszawa
Wigdorowicz Eliasz Hersz syn Oszera; urodzony 21.10.1881; internista, kapitan rezerwy, służby medyczne, Warszawa
Windman; dr medycyny, podporucznik
Winograd Henryk syn Dawida; urodzony 30.10.1906; dentysta, podporucznik, służby medyczne, Brześć nad Bugiem
Wolcyniewicz Karol syn Samuela; urodzony w 1895; podporucznik
Wysocki Stanisław Zachariasz syn Aleksandra; urodzony 30.3.1912; prawnik, podporucznik piechoty, Stalowa Wola
Wyszogrod Stanisław syn Chaima; urodzony 7.8.1900; internista, porucznik rezerwy, służby medyczne, Warszawa

Z
Zaleski Szymon syn Ludwika; urodzony 28.10.1904; podporucznik rezerwy
Zusman Zygmunt (Ezechiel) syn Mojżesza; urodzony w 1897
Zwikelson; dr medycyny, porucznik rezerwy
Zwykielski Maurycy (Mojżesz); syn Gerszona i Laji; urodzony 27.10.1883 (1884?); ginekolog, major rezerwy, Warszawa
Zymcha (Symcha) Roch; dr medycyny, podporucznik

[oprac BK na podstawie: Benjamin Meirtchak, Jewish Military Casualties in the Polish Armies in World War II, vol. IV, Tel Awiw 1997]

Dodaj komentarz