Gomułka powiedział…

Stenogram wystąpienia Władysława Gomułki na Kongresie Związków Zawodowych, 19 czerwca 1967 r.

[…] W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w syjonistycznych środowiskach Żydów — obywateli polskich, którzy nawet z tej okazji urządzali libacje, pragnę oświadczyć, co następuje: nie czynimy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeżeli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę — Polskę Ludową (oklaski). Podziela to olbrzymia większość obywateli polskich narodowości żydowskiej i służy wiernie naszemu krajowi.

Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej bez względu na ich narodowość. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i na każdym ciążą jednakowo obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała 5. kolumna (oklaski). Nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu polskiego opowiadają się za agresorem, za burzycielem pokoju i za imperializmem. Niech ci, którzy odczuwają, że słowa te skierowane są pod ich adresem — niezależnie od ich narodowości — wyciągną z nich właściwe dla siebie wnioski (oklaski). […]

(Stenogram wystąpienia Władysława Gomułki na Kongresie Związków Zawodowych, 19 czerwca 1967 r. (fragment pochodzi z Archiwum Ruchu Zawodowego. Wydział Organizacyjny CRZZ. Por. W. Gomułka. Przemówienie na VI Kongresie Związków Zawodowych. Warszawa 1967. Podkreśleniem zaznaczono fragmenty usunięte z wersji opublikowanej, kursywą — fragmenty w tej wersji dodane)

Dodaj komentarz