Judaizm

 • Zapraszamy do studiowania Parszy Kedoszim.
  Parszat Kedoszim(Księga Kapłańska: 19:1-20:27)(Haftara: Amos 9:7-15)(Sfirat Haomer)(Pirkej Awot 1) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [19:11] “... nie okłamujcie się nawzajem.”  Nasza tradycja jednak mówi nam, że dla utrzymania pokoju można lub nawet trzeba...
 • "To oburzające, że niektórzy pokazali naszą tradycję jako barbarzyńską. To jeden z najbardziej humanitarnych sposobów uboju zwierząt - powiedział Arye Goldberg z Europejskiego Centrum Rabinackiego."
  GW informuje w artykule z 26 kwietnia 2011, że ortodoksyjni rabini nazwali dyskryminacją, obrazą i prowokacją pomysł europosłów, aby na metkach w krajach UE pisać, czy mięso pochodzi z uboju religijnego [rytualnego], a więc koszernego.O co tutaj chodzi?Przede wszystkim o to, że ten projekt...
 • Zapraszamy do studiowania.
  Szabat Chol Hamoed Pesach(Szmot 33:12-34:26) \ (Haftara: Ezechiel 37:1-14)(Sfirat Haomer)\ (Szir Haszirim [Pieśń nad Pieśniami]) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [Szmot 33:12]  „Spójrz! Powiedziałeś mi, bym pomógł powstać tym ludziom, ale nie powiedziałeś...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Acharej.
  Parszat Acharej--Szabat Hagadol(Księga Kapłańska: 16:1-18:30) / (Haftara: Malachi 3:4-24) \ (Pesach) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [18:26] “Nie plugaw siebie żadną z tych rzeczy...”  Tora podkreśla skromność seksualną i istnieje wiele praw rabinicznych...
 • Jedną z najważniejszych czynności poprzedzających święto Pesach jest pozbycie się chamecu.
  W żydowskim religijnym domu nie może znajdować się nawet jeden mały jego okruch,  a także ani odrobina jakiejkolwiek substancji, w której składzie znajduje się chamec. Wyszukiwanie, niszczenie lub pozbywanie się chamecu są czynnościami poddanymi skomplikowanym rytuałom. O co chodzi z tym...
 • Lista produktów spożywczych i niespożywczych na Pesach zatwierdzonych przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.
   Lista produktów niespożywczych zatwierdzonych na Pesach przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha:1. chusteczki do nosa- każde2. cień do powiek- każdy rodzaj bez dodatków zbożowych3. detergenty-wszystkie4. środki do czyszczenia piekarnika- wszystkie5. filtry do kawy- każde6. folia...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Mecora.
   Parsza Mecora(Wajikra 14:1-15:33) / (Haftara: Melachim II, 7:3-20) /(Pesach) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [14:7] “… I wyśle żyjącego ptaka na otwarte pole.” Wyleczenie mecory – osoby, która mówiła negatywne rzeczy na temat kogoś innego bez...
 • Święto Pesach rozpoczyna się uroczystym sederem już za kilkanaście dni.
  W roku 2011 święto Pesach rozpoczyna się po zachodzie słońca 18 kwietnia.Do sederu siadamy po zapadnięciu zmroku, po ukazaniu się na niebie pierwszych gwiazd."Hagada na Pesach to niezbędny przewodnik przedstawiający krok po kroku wszystkie obrzędy sederu" - czytamy w Bramach halachy rabina Zewa...
 • Dzisiaj stajemy na progu kolejnej, niesamowitej, rewolucyjnej zmiany – przenosin do Internetu.
  Drodzy Państwo,gdy w 1997 roku przyjechałem do Polski, wiedza na temat judaizmu pozostawała tu na poziomie zaledwie podstawowym. Pragnąc tę sytuację zmienić, zaraz na początku zorganizowałem intensywną naukę w Jesziwie Pardes Lauder, którą utworzyłem w Krakowie (niektóre z osób zgłaszających swój...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Tazria.
   Parszat Tazria (Ksiega Kapłańska 12:1-13:59) \  (Parshzt Hachodesh) \ (Szmot 12:1-20)(Haftara: Jechezkel 45:16-46:18) \ (Pesach)  Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [13:4]  “Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie...
 • Czy w judaizmie obowiązują jakieś przeciwwskazania wobec używania wulgaryzmów?
  Judaizm zwraca wielką uwagę na sposób wyrażania myśli w mowie i w piśmie. W języku liczy się nie tylko treść, ale także forma. Reguły te wywodzą się z jednej z fundamentalnych zasad judaizmu, którą ustanawia nakaz od Boga skierowany do Żydów: „Bądźcie święci, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty” (...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Szmini.
  Parszat Szmini(Księga Kapłańska : 9:1- 11:47)Parszat Para (Księga Liczb: 19:1-22) (Haftara: Jechezkel 36:16-38)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [10:3] “Mosze rzekł do Aharona: To Bóg miał na myśłi, gdy powiedział „Stanę się święty dzięki tym, którzy są blisko mnie...
 • Wykorzystując powszechnie już dostępne środki techniczne, pozwalające na przekraczanie ograniczeń przestrzeni – postanowiliśmy otworzyć internetową Jesziwę Pardes.
  Stowarzyszenie Pardes proponuje coś całkiem nowego:Drodzy Przyjaciele,Stowarzyszenie Pardes ma dziesięć lat. Przez ten czas regularnie dostarczaliśmy Wam wiedzy na temat judaizmu, publikując ponad trzydzieści książek, które od Tory (w 2001 roku) do Talmudu (wydanego przed paroma miesiącami)...
 • Purim jest świętem, którego podstawowym motywem wydaje się ukrywanie, zatajanie. Na wielu poziomach. Rozpoczynając od imienia bohaterki wydarzeń – Estery. Jej prawdziwe imię to Hadasa.
  Ester jest imieniem ukrywającym jej pochodzenie: rdzeń samech taw resz w jej imieniu oznacza w hebrajskim „ukryta/ukryty”. W Dewarim (31, 18) Bóg mówi: „Ukryję całkiem (hastir astir) Moją twarz”. Rabini interpretujący Księgę Estery odczytywali ukryty sens imienia Estery jako sugestię, że Bóg...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Caw.
  Parszat Caw(Księga Kańska: 6:1-8:36 / Szabat Zachor, Dwarim 25:17-19)(Haftara: Szmuel I, 15:1-34)(Purim) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [6:9] “… ogień powinien palić się na ołtarzu nieprzerwanie.” Nasza tradycja mówi, że służba w Świątyni symbolizuje życie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Wajikra.
  Parszat Wajikra             (Księga Kapłańska: 1:1-5:26)      (Haftara: Księga Izajasza: 43:21-44:23)(Rosz Chodesz)(Purim) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [2:14] “Jeśli przyniesiesz ofiarę z pierwszych zbóż...
 • Czy w Talmudzie znajdują się jakiekolwiek wzmianki na temat Jezusa? Z Talmudem sytuacja jest skomplikowana i prosta zarazem.
   * Prosta, ponieważ Talmud nigdzie nie wypowiada się na temat Jezusa w taki sposób, aby ktokolwiek mógł mieć pewność, że chodzi tu naprawdę o tę samą postać, o której opowiadają źródła chrześcijańskie.    * Jednocześnie sytuacja jest skomplikowana, bo przez setki lat starano się...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Pekudej (Szekalim)
  Parszat Pekudej-Parszat Szekalim(Exodus 38:21-40:38), (Exodus 30 :11-16)(Haftara: Królewska II, 11:17-12:17) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [40:6]“Ustaw ołtarz na ofiary przed wejściem do namiotu...”  Gdy Świątynia została zburzona, modlitwa zajęła...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Wajachel
  Parszat Wajachel (Księga Wyjścia: 35:1-40:38)(Haftara: Melachim I  7:40-50) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [35:1] “A Mosze zgromadził całą społeczność dzieci Izraela.”  Midrasz mówi nam, że przed grzechem złotego cielca, można było budować...
 • Nie wszyscy wiedzą, że dziś, 18 lutego, przypada Purim Katan, czyli Mały Purim.
  Bieżący rok 5771 jest rokiem nie dwunasto-, ale trzynastomiesięcznym, z dwoma adarami.W każdym roku przestępnym są dwa miesiące adar – adar riszon (czyli adar I) i adar szeni (adar II).  Ponieważ w miesiącu adar obchodzone jest święto Purim, rozważano zagadnienie, czy Purim powinien być...

Strony