Judaizm

 • Zapraszamy do studiowania Parszy Ki Tisa.
   Parszat Ki Tisa(Szmot 30:11-34:35)(Haftara: Melachim I, 18:1-39)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [30:38] “Jeśli ktoś robi (kadzidło), aby cieszyć się zapachem, będzie odcięty od swego ludu.”  W Talmudzie jest zasada, która mówi: „Przykazania nie zostały...
 • Rabini tłumaczą, że w zaistnieniu każdego człowieka bierze udział trzech „wspólników”: ojciec, matka i Bóg (Kiduszin 30b). „Szanuj swojego ojca i swoją matkę”, czytamy w Torze (Szemot 20, 12).
  Ojcu i matce należy się więc szacunek, bo szacunek okazywany im przekłada się na szacunek także dla tego trzeciego partnera. Wajikra (19, 3) dodaje do szacunku także strach: „Niech każdy z was boi się swojej matki i swojego ojca”. Zauważmy, że w tych dwóch przykazaniach następuje...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Tecawe.
  Parszat Tecawe(Księga Wyjścia: 27:21- 30-10)(Jechezkel 43:10-27)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [28:2]“To są szaty, jakie uczynią...”  Jeśli Kohen Gadol (Najwyższy Kapłan) lub zwykły kohen odprawią rytuał w przybytku lub Świątyni bez specjalnych szat, wtedy...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Truma
   Parszat Truma (Księga Wyjścia 25:1-27:20)(Jeszajahu 66:1-24)(Rosz Chodesz) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [25:4] “I niebieskie i purpurowe i szkarłatne...”  Przybytek na pustyni miał wiele kolorów i materiałów.  Przemawiał również do...
 • Rozmowa z rabinem Sachą Pecaricem. Fragment rozdziału książki.
  W dziesięciolecie Stowarzyszenia Pardes i w dniach, w których rabin Sacha Pecaric odwiedzi Katowice, Kraków, Kielce, Łódź, Wrocław i Warszawę z wykładami, ukazuje się książka ("Czy Torę można czytać po polsku?") stanowiąca zapis rozmowy przeprowadzonej przez Pawła Jędrzejewskiego z rabinem...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Miszpatim
  Parszat Miszpatim(Księga Wyjścia 21:1-24:18)(Haftara: Księga Jeremiasza 34:8-22, 33:25,26) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [21:18]“Gdy biją się i jeden uderzy drugiego...”  Agresor musi zapłacić za „wstyd”, gdy kogoś uderzy.  W jaki sposób sędziowie...
 • W tym roku mija dziesiąta rocznica wydania przez krakowskie Stowarzyszenie Pardes pierwszego z pięciu tomów tłumaczenia Tory na język polski.
  Jesienią 2001 roku ukazała się Księga Bereszit. W następnych latach w księgarniach pojawiały się kolejne tomy. Ostatni z nich, Księga Dewarim, wydany został latem 2006 roku. Stowarzyszenie Pardes już w trakcie sześcioletnich prac nad przekładem Tory przygotowywało do druku i wydawało również inne...
 • Z rabinem Yehoshuą Ellisem rozmawia dla Forum Żydów Polskich i Stowarzyszenia 614. Przykazania Paweł Jędrzejewski
   Fot. Julia M. Koszewska - Pan, Rabinie, przyjechał do Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Kansas. Samo to już zasługuje na opowieść. Tak po prostu z Kansas do Katowic?- Nie. Moja obecność w Polsce ma już swoją małą historię. Do Polski przyjechałem po raz pierwszy prawie dziesięć lat temu...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Jitro.
   Parszat Jitro(Księga Wyjścia 18:1-20:23)(Haftara: Księga Izajasza 6:1-7:6, 9:5,6)(Tu Biszwat) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [18:9] “I Jitro radował się z wszystkiego dobrego, co Bóg uczynił dla Izraela...”  Raszi, nasz główny komentator, podaje...
 • Od czasu, gdy nasz Beis Hamikdasz (Świątynia) został zniszczony, Żydzi nie mogą przynosić Bikurim - pierwszych owoców do Jerozolimy. W tym dniu możemy ofiarować zamiast nich "owoce naszych ust" - podziękowania i pochwały skierowane do Boga za [...]
  [...] wszystkie drzewa owocowe świata.Tu BiSzwat zaznacza początek nowego okresu zbierania dziesięcin, z których część trafiała do biednych - i dlatego, jak się uczymy w Zoharze: "Gdy mamy zaszczyt by spożywać o Obecności Boga, należy okazać swoją wdzięczność i radość poprzez przekazanie cedaki (...
 • Tu biSzwat, czyli piętnasty dzień miesiąca szwat, to dzień, od którego rozpoczyna się liczyć wiek drzew - stąd nazywany jest Nowym Rokiem Drzew. Nie jest to święto w pełnym tego słowa znaczeniu, raczej dzień wyróżniony w kalendarzu.
   Seder to nazwa tradycyjnej kolacji spożywanej w święto Pesach. Wszystkie spożywane w tę noc potrawy mają symboliczne znaczenie, a cztery kielichy wina symbolizują cztery określenia wyswobodzenia Żydów z Egiptu przez Boga.W XVI w. kabaliści z Cfat rozpoczęli zwyczaj, by wieczorem tego dnia,...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Beszalach.
  Parszat Beszalach (Księga Wyjścia 13:17--17:16) (Haftara: Księga Sędziów 4:4-5:31) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy 1. [13:17] "Bóg nie poprowadził ich drogą Filistynów, mimo że była blisko...” Sfat Emet mówi, że Bóg nie chciał, by Izraelitom było łatwo na...
 • Idea, że Żydzi są „narodem wybranym”, wywodzi się z Tory. „Wybranie” nie oznacza – wbrew mylnej i dość często pojawiającej się opinii – ustanowienia Żydów ponad innymi narodami, ich wywyższenia, ale wyznaczenie (wybranie) ich spośród innych ludów do [...]
  [...] wykonywania określonego zadania. Jest nim przyprowadzenie ludzkości pod górę Synaj, gdzie Żydzi otrzymali Torę.Jest nim prezentowanie ludzkości idei Jednego, Jedynego Boga, który wymaga od człowieka moralnego postępowania wobec innych ludzi (etyczny monoteizm).Dlaczego akurat Żydzi zostali...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Bo
   Parszat Bo   (Księga Wyjścia 10:1-13:16) (Haftara:  Księga Jeremiasza 46:13-28)  (Rosz Chodesz) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [11:3] "Bóg dał ludowi (Izraela) poważanie w oczach Egipcjan, także Mosze był wielki w ziemi egipskiej...”...
 • Zgodnie z ogólną zasadą, iż kobiety zwolnione są z przykazań pozytywnych (micwot ase), których wykonanie jest ściśle określone czasem, większość rabinów uważa, iż nie mają one obowiązku odmawiania modlitw trzy razy dziennie w takiej formie, jak [...]
  [...] mężczyźni.Nie oznacza to, iż rabini uważają, że kobiety nie powinny się modlić. Rozumiejąc jednak, iż obowiązki domowe kobiety uniemożliwiają prawidłowe wypełnianie przykazań związanych z liturgią, zwalniają je z tego obowiązku w pełnej formie. Istnieje wiele opinii autorytetów halachicznych...
 • Hebrajskie słowo kawana oznacza, między innymi, intencję, uwagę, cel, oddanie i koncentrację uwagi podczas modlitwy lub spełniania nakazów religijnych.
  Rabin Adin Steinsaltz"Modlitwa bez kawany jest jak ciało bez duszy" - to znane powiedzenie przytoczył w jednym ze swoich dzieł już rabin Izaak Abravanel. Modlitwa traci swoją zasadniczą cechę, gdy staje się recytacją słów pozbawioną wewnętrznego skupienia na ich znaczeniu.Naturalnie osobista i...
 • Modlitwa nie jest sprawą prostą. Największego problemu nie stanowi wcale regularność czy ustalone pory modlitw, ale osiągnięcie odpowiedniego poziomu kawany.
  Rabin Adin SteinsaltzAby modlitwa naprawdę była modlitwą, jak mówił chasydzki mistrz, potrzebny jest "wysiłek ciała i wysiłek ducha". Nieliczni z nas cieszą się regularnymi i naturalnymi uniesieniami ducha. Dla większości z nas konieczny jest prawdziwy trud, któremu nie zawsze jesteśmy w stanie...
 • Modlitwa jest szczególną formą wyrazu uczuć religijnych i relacji człowieka z jego Stwórcą.
  Rabin Adin SteinsaltzRzecz jasna istnieje wiele innych sposobów ekspresji tych uczuć - od ustalonych rytuałów po te działania, w których człowiek daje wyraz swojemu podporządkowaniu woli Boga poprzez czynienie czegoś lub powstrzymywanie się od jakichś działań.Te aspekty odnaleźć można w życiu...
 • Na przestrzeni wieków Żydzi mieszkali w rozproszeniu, pielęgnując swe tradycje, zwyczaje. Z czasem poczęły się różnicować tradycje liturgiczne. Należy jednak podkreślić, że wszystkie mają jeden rdzeń, a główna struktura najważniejszych modlitw i ich [...]
  [...] kolejność są zawsze identyczne.Różnice dotyczą detali - szczególnie obecności pijutim (poezji religijnej), a także małych zmian w kolejności pomniejszych modlitw, błogosławieństw, czasem wręcz bardzo drobnych zmian w użyciu konkretnego słowa lub jego wymowy.Początków kształtowania się...
 • Wprawdzie istnieją spore różnice w tradycjach liturgicznych pomiędzy różnymi grupami Żydów, jednak zmiany te nie dotyczą podstawowej struktury, szkieletu modlitw, który jest identyczny i obowiązujący we wszystkich społecznościach żydowskich.
  Szachris (modlitwa poranna) składa się z następujących części:' Birchos haSzachar - Błogosławieństwa Poranne,' Parszijos haKorbanos - fragmenty z Tory związane ze składaniem ofiar,   także opis Akeidy - związania Jicchaka na ołtarzu przez Awrahama,' Psukei deZimra - dział składający się hymnów...

Strony