Judaizm

 • Zapraszamy do studiowania Parszy Tazria.
   Parszat Tazria (Ksiega Kapłańska 12:1-13:59) \  (Parshzt Hachodesh) \ (Szmot 12:1-20)(Haftara: Jechezkel 45:16-46:18) \ (Pesach)  Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [13:4]  “Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie...
 • Czy w judaizmie obowiązują jakieś przeciwwskazania wobec używania wulgaryzmów?
  Judaizm zwraca wielką uwagę na sposób wyrażania myśli w mowie i w piśmie. W języku liczy się nie tylko treść, ale także forma. Reguły te wywodzą się z jednej z fundamentalnych zasad judaizmu, którą ustanawia nakaz od Boga skierowany do Żydów: „Bądźcie święci, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty” (...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Szmini.
  Parszat Szmini(Księga Kapłańska : 9:1- 11:47)Parszat Para (Księga Liczb: 19:1-22) (Haftara: Jechezkel 36:16-38)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [10:3] “Mosze rzekł do Aharona: To Bóg miał na myśłi, gdy powiedział „Stanę się święty dzięki tym, którzy są blisko mnie...
 • Wykorzystując powszechnie już dostępne środki techniczne, pozwalające na przekraczanie ograniczeń przestrzeni – postanowiliśmy otworzyć internetową Jesziwę Pardes.
  Stowarzyszenie Pardes proponuje coś całkiem nowego:Drodzy Przyjaciele,Stowarzyszenie Pardes ma dziesięć lat. Przez ten czas regularnie dostarczaliśmy Wam wiedzy na temat judaizmu, publikując ponad trzydzieści książek, które od Tory (w 2001 roku) do Talmudu (wydanego przed paroma miesiącami)...
 • Purim jest świętem, którego podstawowym motywem wydaje się ukrywanie, zatajanie. Na wielu poziomach. Rozpoczynając od imienia bohaterki wydarzeń – Estery. Jej prawdziwe imię to Hadasa.
  Ester jest imieniem ukrywającym jej pochodzenie: rdzeń samech taw resz w jej imieniu oznacza w hebrajskim „ukryta/ukryty”. W Dewarim (31, 18) Bóg mówi: „Ukryję całkiem (hastir astir) Moją twarz”. Rabini interpretujący Księgę Estery odczytywali ukryty sens imienia Estery jako sugestię, że Bóg...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Caw.
  Parszat Caw(Księga Kańska: 6:1-8:36 / Szabat Zachor, Dwarim 25:17-19)(Haftara: Szmuel I, 15:1-34)(Purim) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [6:9] “… ogień powinien palić się na ołtarzu nieprzerwanie.” Nasza tradycja mówi, że służba w Świątyni symbolizuje życie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Wajikra.
  Parszat Wajikra             (Księga Kapłańska: 1:1-5:26)      (Haftara: Księga Izajasza: 43:21-44:23)(Rosz Chodesz)(Purim) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [2:14] “Jeśli przyniesiesz ofiarę z pierwszych zbóż...
 • Czy w Talmudzie znajdują się jakiekolwiek wzmianki na temat Jezusa? Z Talmudem sytuacja jest skomplikowana i prosta zarazem.
   * Prosta, ponieważ Talmud nigdzie nie wypowiada się na temat Jezusa w taki sposób, aby ktokolwiek mógł mieć pewność, że chodzi tu naprawdę o tę samą postać, o której opowiadają źródła chrześcijańskie.    * Jednocześnie sytuacja jest skomplikowana, bo przez setki lat starano się...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Pekudej (Szekalim)
  Parszat Pekudej-Parszat Szekalim(Exodus 38:21-40:38), (Exodus 30 :11-16)(Haftara: Królewska II, 11:17-12:17) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [40:6]“Ustaw ołtarz na ofiary przed wejściem do namiotu...”  Gdy Świątynia została zburzona, modlitwa zajęła...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Wajachel
  Parszat Wajachel (Księga Wyjścia: 35:1-40:38)(Haftara: Melachim I  7:40-50) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [35:1] “A Mosze zgromadził całą społeczność dzieci Izraela.”  Midrasz mówi nam, że przed grzechem złotego cielca, można było budować...
 • Nie wszyscy wiedzą, że dziś, 18 lutego, przypada Purim Katan, czyli Mały Purim.
  Bieżący rok 5771 jest rokiem nie dwunasto-, ale trzynastomiesięcznym, z dwoma adarami.W każdym roku przestępnym są dwa miesiące adar – adar riszon (czyli adar I) i adar szeni (adar II).  Ponieważ w miesiącu adar obchodzone jest święto Purim, rozważano zagadnienie, czy Purim powinien być...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Ki Tisa.
   Parszat Ki Tisa(Szmot 30:11-34:35)(Haftara: Melachim I, 18:1-39)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [30:38] “Jeśli ktoś robi (kadzidło), aby cieszyć się zapachem, będzie odcięty od swego ludu.”  W Talmudzie jest zasada, która mówi: „Przykazania nie zostały...
 • Rabini tłumaczą, że w zaistnieniu każdego człowieka bierze udział trzech „wspólników”: ojciec, matka i Bóg (Kiduszin 30b). „Szanuj swojego ojca i swoją matkę”, czytamy w Torze (Szemot 20, 12).
  Ojcu i matce należy się więc szacunek, bo szacunek okazywany im przekłada się na szacunek także dla tego trzeciego partnera. Wajikra (19, 3) dodaje do szacunku także strach: „Niech każdy z was boi się swojej matki i swojego ojca”. Zauważmy, że w tych dwóch przykazaniach następuje...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Tecawe.
  Parszat Tecawe(Księga Wyjścia: 27:21- 30-10)(Jechezkel 43:10-27)Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [28:2]“To są szaty, jakie uczynią...”  Jeśli Kohen Gadol (Najwyższy Kapłan) lub zwykły kohen odprawią rytuał w przybytku lub Świątyni bez specjalnych szat, wtedy...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Truma
   Parszat Truma (Księga Wyjścia 25:1-27:20)(Jeszajahu 66:1-24)(Rosz Chodesz) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [25:4] “I niebieskie i purpurowe i szkarłatne...”  Przybytek na pustyni miał wiele kolorów i materiałów.  Przemawiał również do...
 • Rozmowa z rabinem Sachą Pecaricem. Fragment rozdziału książki.
  W dziesięciolecie Stowarzyszenia Pardes i w dniach, w których rabin Sacha Pecaric odwiedzi Katowice, Kraków, Kielce, Łódź, Wrocław i Warszawę z wykładami, ukazuje się książka ("Czy Torę można czytać po polsku?") stanowiąca zapis rozmowy przeprowadzonej przez Pawła Jędrzejewskiego z rabinem...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Miszpatim
  Parszat Miszpatim(Księga Wyjścia 21:1-24:18)(Haftara: Księga Jeremiasza 34:8-22, 33:25,26) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [21:18]“Gdy biją się i jeden uderzy drugiego...”  Agresor musi zapłacić za „wstyd”, gdy kogoś uderzy.  W jaki sposób sędziowie...
 • W tym roku mija dziesiąta rocznica wydania przez krakowskie Stowarzyszenie Pardes pierwszego z pięciu tomów tłumaczenia Tory na język polski.
  Jesienią 2001 roku ukazała się Księga Bereszit. W następnych latach w księgarniach pojawiały się kolejne tomy. Ostatni z nich, Księga Dewarim, wydany został latem 2006 roku. Stowarzyszenie Pardes już w trakcie sześcioletnich prac nad przekładem Tory przygotowywało do druku i wydawało również inne...
 • Z rabinem Yehoshuą Ellisem rozmawia dla Forum Żydów Polskich i Stowarzyszenia 614. Przykazania Paweł Jędrzejewski
   Fot. Julia M. Koszewska - Pan, Rabinie, przyjechał do Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Kansas. Samo to już zasługuje na opowieść. Tak po prostu z Kansas do Katowic?- Nie. Moja obecność w Polsce ma już swoją małą historię. Do Polski przyjechałem po raz pierwszy prawie dziesięć lat temu...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Jitro.
   Parszat Jitro(Księga Wyjścia 18:1-20:23)(Haftara: Księga Izajasza 6:1-7:6, 9:5,6)(Tu Biszwat) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [18:9] “I Jitro radował się z wszystkiego dobrego, co Bóg uczynił dla Izraela...”  Raszi, nasz główny komentator, podaje...

Strony