Judaizm

 • Jeremiasz urodził się około 650 lub 645 r. p.n.e. w niewielkiej miejscowości Anatot położonej w okolicach Jerozolimy. Pochodził z kapłańskiej rodziny. Już jako młody człowiek, za panowania króla Jozjasza, został powołany przez Boga do służby [...]
  [...] proroczej. Poświęcił się jej w pełni. Nigdy się nie ożenił, aby móc czas i uwagę w zupełności oddać swojemu powołaniu. Marc Chagall, Jeremiasz Jego życie nie było łatwe. Widział i bezlitośnie piętnował w swoich przemowach grzechy, które dostrzegał w życiu Izraela, za co przyszło mu...
 • Tisza be Aw - 9 dzień miesiąca Aw.
   Sziwa Asar be-Tamuz (Post 17. tamuz)Przez całą historię żydowskiego narodu w tym dniu spadały na niego różne tragedie. Siedemnastego tamuz Mosze złamał pierwsze Tablice, na których Bóg zapisał Dziesięć Przykazań; w tym dniu przestano składać ofiarę tamid, przed zburzeniem Świątyni; tego dnia...
 • Czy można powiedzieć, w zgodzie z judaizmem, że grzechy sprowadzają na ludzi nieszczęścia?
  Tak.Grzechem - w rozumieniu judaizmu - jest łamanie nakazów i zakazów ogłoszonych przez Boga Żydom (i to dotyczy wyłącznie Żydów). Natomiast dla nie-Żydów grzechem jest łamanie szeroko rozumianych Siedmiu Praw Potomków Noego (Szewa micwot bne Noach).Podstawowe prawa etyczne obecne w judaizmie i...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Balak.
   Parszat Balak(Księga Liczb: 22:2-25:9)(Haftara: Księga Micheasza 5:6-6:8)(Pirkej Awot: Rozdział 5)      Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [23:3]  “A Bilaam rzekł do Balaka: Stań nad swą ofiarą...” Nasza tradycja ma ambiwalentny...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Chukat.
  Parszat Chukat(Kięga Liczb: 19:1- 22:1)       (Haftara: Rosz Chodesz: Izajasz 66:1-66:24)     (Pirkej Awot 4) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [19:2] “... to jest prawo Tory ...” „Chok” to przykazanie, którego przyczyn nie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Korach.
   Parszat Korach(Księga Liczb: 16:1-18:32)(Haftara: Szmuel I, 11:14-12:22)(Pirkej Awot Rozdział 3) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [16:3]  “Wszyscy ludzie społeczności są święci…”  Jest także powiedziane: W waszym narodzie wszyscy są...
 • Do ocalenia świata, do czynienia go wciąż na nowo zasługującym na trwanie, konieczna jest – według tradycji talmudycznej, podań, a także nauk rabiego Abaje – stała obecność w nim trzydziestu sześciu cadikim (sprawiedliwych).
  Do ocalenia Sodomy potrzebnych było dziesięciu sprawiedliwych. Zabrakło ich i Sodoma została zniszczona. Awraham nie uratował miasta, ale przekonał Boga do samej idei sprawiedliwych, którzy ratują ogół przed zagładą. Istnieje bowiem niezbędne minimum dobra, poniżej którego istnienie świata nie...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Szlach-Lecha.
   Parszat Szlach-Lecha(Księga Liczb: 13:1-15:41)(Haftara: Jehoszua 2, 1-24)(Pirkej Awot 2) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy 1. [13:27, 28] “…ludzie, którzy mieszkają w tej ziemi są silni…”  Według naszej tradycji zwiadowcy byli zdrajcami.  Nie...
 • Określenie, zdefiniowanie i nazwanie dobra i zła nie jest możliwe w chaosie, a jedynie w świecie uporządkowanym. W chaosie zło i dobro ulegają relatywizacji, ich kontury zostają zatarte, a ludzie ulegają etycznej dezorientacji.
  W księdze Bereszit Tora pokazuje Boga wprowadzającego porządek w chaos ("ziemia była bezkształtną pustką"). Odbywa się to na wielu poziomach. Stwarzając świat, Bóg oddziela jasność od ciemności, Bóg oddziela suchy ląd od wód. Wprowadzanie porządku do chaosu odbywa się więc poprzez wyraźne...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Behaalotcha.
   Parszat Behaalotcha(Księga Liczb: 8:1-12:16)(Haftara: Księga Zachariasza 2:14-4:7)(Pirkej Awot, rozdział 1)(Szawuot) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [11:18, 20]   “Bóg da wam mięso i będziecie jeść … aż wyjdzie wam nosem…” Bóg i Mosze przemawiają...
 • Święto Szawuot zaczyna się w tym roku (2011) wieczorem 7 czerwca. Upamiętnia ono szczególny moment w żydowskiej historii.
    Szóstego dnia miesiąca siwan roku 2448 żydowskiego kalendarza, lud Jisraela otrzymał Torę (Matan Tora - "nadanie Tory").Pod górą Synaj "pojawiły się grzmoty i błyskawice i potężny obłok na górze i bardzo donośny dźwięk szofaru" i Bóg zwrócił się do całego ludu (po raz pierwszy i zarazem...
 • Już w najbliższy wtorek, 7 czerwca wieczorem, rozpocznie się Szawuot, żydowskie święto przekazania Mojżeszowi, a tym samym wszystkim Żydom, Tory na górze Synaj.
  Szawuot jest świętem ruchomym i wypada dokładnie 49 dni po drugim dniu święta Pesach. – Szawuot, święto tygodni, jest osobnym, indywidualnym świętem, ale można na nie patrzeć, jako na zakończenie pewnego okresu, który rozpoczął się razem ze świętem Pesach – mówi Tomasz Krakowski, ekspert w...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Naso.
  Parszat Naso(Księga Liczb: 4:21-7:89) (Haftara: Szoftim 13:2-25)(Pirkej Awot: Rozdział 6)(Sfirat Haomer) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [6:2]“... przysięga Nazira, by poświęcić się Bogu.”   Człowiek, który bardziej chce się poświecić Bogu lub szuka...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Bamidbar
   Parszat Bamidbar(Księga Liczb 1:1-4:20) / (Haftara: Księga Ozeasza 2, 1-22)(Pirkej Awot rozdział 5) / (Lag Baomer) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [1:1] “Bóg rozmawiał z Mosze na pustyni Synaj, w przybytku, w pierwszym miesiącu drugiego roku...”  ...
 • Święto zaczyna się w roku 2011 wieczorem w sobotę, 21 maja.
  Co to jest omer?Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop;  po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek.Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Bechukotaj.
  Parszat Bechukotaj(Księga Kapłańska: 26:3-27:34) / (Haftara: Księga Jeremiasza 16:19-17:14)(Pirkej Awot: Rozdział 4) \ (Sfirat Haomer) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [26:3] “Jeśli będziesz przestrzegał moich chukim (praw)...”  Chukim to przykazania,...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Behar.
   Parszat Behar(Księga Kapłańska: 25:1-26:2)(Haftara: Jermiahu 32:6-27)(Pirkej Awot: Rozdział 3)(Sfirat Haomer) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [25:12,13] „Ponieważ Rok Jubileuszowy będzie dla was święty … każdy powróci do swej dziedzicznej własności.”...
 • Ktoś tonie. Samochód rozbity w wypadku stacza się do rowu z ludźmi w środku. Ktoś został zaatakowany na ulicy przez chuliganów.
  Tora już ponad 3200 lat temu formułuje zasadę, która obowiązuje w takich i podobnych sytuacjach.Potoczna definicja określa dobrego człowieka jako tego, kto nie krzywdzi nikogo. Jednak definicja ta nie jest właściwa. Człowiek, który nikogo nie krzywdzi, nie jest dobrym człowiekiem. Można o nim...
 • Zapraszamy do studiowania Parszy Emor.
  Parszat Emor(Księga Kapłańska: 21:1-24:23) / (Haftara: Jechezkel 44:15-31)(Pirkej Awot: Rozdział 2) / (Sfirat Haomer) Materiał przygotowany przez rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy1. [21:5] “Nie będą golić głów...”  Nadmierna żałoba jest nam zabroniona. Niektórzy dzisiejsi muzułmanie...
 • Co to takiego?
   1. Czym jest internetowa Jesziwa Pardes?Internetowa Jesziwa Pardes to największe obecnie w Polsce forum nauczania Tory i Talmudu. Działa od 3 kwietnia br. W pierwszych trzech tygodniach zapisało się do niej ponad 170 osób, przy czym połowa z nich uczestniczy w dwóch kursach.2. Jak przebiegają...

Strony