Obchody 70-tej rocznicy likwidacji będzińskiego getta

Data: 
2013-08-28
Miejsce: 
Będzin
Na ceremonię na Placu Bohaterów Getta zapraszamy wszystkich pod hasłem: "Złóżmy 30 000 kamieni dla 30 000 będzińskich Żydów, którzy zginęli w Shoah".

Prosimy o przyniesienie ze sobą małego kamyka - żydowskiego symbolu pamięci.

Program:
g. 17:00, Będzin, Plac Bohaterów Getta (Warpie Kamionka)
Rozpoczęcie obchodów
Powitanie gości
Krótkie przemówienie na temat historii likwidacji będzińskiego getta
Złożenie kamieni przed Pomnikiem
Wspólna modlitwa Kadisz, Shofar

g. 18:30, Będzin, Al. Kołłątaja 24/28, Dawny Żydowski Dom Modlitwy w "Bramie Cukermana"
Powitanie gości, krótkie przedstawienie historii Bramy Cukermana
Modlitwa - pierwszy minian od ponad 70 lat w Bramie Cukermana
Mały poczęstunek, rozmowy

W obchodach udział wezmą m.in.:
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, Be’er Miriam, Fundacja Brama Cukermana

ORGANIZATORZY:
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, Fundacja Brama Cukermana