Wiadomości

 
 
 

Cmentarz żydowski w Muszynie ma nowe ogrodzenie

Dzięki współpracy Muszyny z Fundacją Rodziny Nissenbaumów z Warszawy powstało nowe ogrodzenie cmentarza żydowskiego przy ul. Ogrodowej. Wcześniejsze, drewniane ogrodzenie było zniszczone i nie spełniało już swojej funkcji. Dodatkowo pojawiły się schody.

Niestety taki krajobraz nekropolii był obecny tutaj przez wiele lat – teren, na którym znajdował się cmentarz, nie należał do mienia gminnego i samorząd nie mógł zrobić nic w tej kwestii.  W ostatnim czasie po przejęciu gruntu przez Muszynę przystąpiono do prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem nowego ogrodzenia. Z pomocą i wsparciem przyszła Fundacja Rodziny Nissenbaumów założona w 1983 roku. Misją Fundacji jest ratowanie świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce, m.in. poprzez odbudowę i ochronę cmentarzy żydowskich – i tak też w przypadku Muszyny się stało. Obecnie na cmentarzu znajdują się 84 obiekty, większość z nich jest w różnym stopniu uszkodzona, a część zachowana tylko fragmentarycznie. Sądząc z rozplanowania cmentarza i rozmieszczenia istniejących macew, liczba pochówków w okresie do 1939 roku mogła wynieść ponad 300.

Dodatkowo obok cmentarza pojawiły się schodki. Brakuje jeszcze tylko trawy na zboczach.

Źródło: 
UMiG Muszyna
19.08.2016