Wiadomości

 
 
 

Białystok: Cmentarze ewangelicki i żydowski oznaczone tablicami

Ponad 3 miesiące zajął montaż tablic informujących o istnieniu cmentarzy ewangelickiego i żydowskiego w okolicy Rynku Siennego i ul. Kalinowskiego. Nareszcie stosowne informacje się pojawiły.

W marcu władze miasta zapowiedziały godne upamiętnienie istniejących niegdyś miejsc pochówku na Rynku Siennym i zlikwidowanie istniejącego tam parkingu. Lokalizacja dawnego cmentarza miała być stosownie oznaczona, podobnie jak sąsiednia była nekropolia żydowska zamieniona w Park Centralny.

Po ponad 3 miesiącach pojawiły się tablice. Upamiętniają one cmentarz ewangelicki z końca XVIII w. przy ul. Młynowej oraz najstarszy w Białymstoku cmentarz żydowski tzw. rabinacki przy ul. Kalinowskiego założony najprawdopodobniej w 1692 r.

Tablice informujące o cmentarzu ewangelickim zostały zamontowane na skrzyżowaniu ul. Młynowej z ul. Sienny Rynek i na zakończeniu ul. Sienny Rynek, zaś informujące o cmentarzu żydowskim - przy schodach do Parku Centralnego oraz od strony ul. Kalinowskiego, w okolicy Białostockiego Teatru Lalek.

W przyszłym roku teren Rynku Siennego ma być zagospodarowany. Miejsce dawnego cmentarza ewangelickiego będzie "upamiętnione" podobnie jak sąsiedniego kirkutu. Koncepcja zakłada stworzenie tam skweru z drzewami, kwiatami, ławkami.Źródło: 
28.06.2015