Wiadomości

 
 
 

17 stycznia - Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim

Dialog katolicko-judaistyczny pomaga głębiej poznać i zrozumieć własne korzenie religijne - przekonuje przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp Mieczysław Cisło.

Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim obchodzony jest 17 stycznia.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu są słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: "Szukałem Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi".

Centralne obchody odbędą się w czwartek 15 stycznia w Bielsku Białej i Oświęcimiu. Będą im towarzyszyły m.in. wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów na terenie obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau, nabożeństwo Słowa Bożego w Bielsku-Białej, konferencja naukowa oraz ogłoszenie "Apelu o upamiętnienie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów".

W liście skierowanym do wiernych z okazji Dnia Judaizmu bp Cisło przypomina, że dialog katolicko-judaistyczny stanowi "fundamentalną opcję Kościoła potwierdzoną nauką soborową i ortopraksją posoborowych papieży". "Dialog ten, który ogarnął Kościoły partykularne na całym świecie, nadal potrzebuje charyzmatycznych liderów, aby mógł przenikać wszystkie środowiska kościelne w celu budowania pokojowych i przyjaznych relacji międzyludzkich z Żydami, które wciąż wymagają przełamywania stereotypów, uprzedzeń i obojętności" - czytamy w liście.

Jak podkreśla bp Cisło, dialog jest zasadniczą sprawą wewnątrzkościelną – pomaga głębiej poznać i zrozumieć własne korzenie religijne, "które stanowi biblijny judaizm z całym bogactwem Słowa Objawionego, Przymierza, prawa moralnego, obietnicy Mesjasza, modlitwy psalmami".

W ocenie hierarchy, dzieło dialogu wciąż trwa i jest to wola całego Kościoła, wyrażona w dokumentach Soboru. Wskazuje, że przykład wcielania jej w życie dają papieże ostatnich pontyfikatów. "Stoi więc przed nami wielkie zadanie budowania wspólnoty wokół tych wartości, które są nam wspólne, a które zawierają się w objawionym Słowie samego Boga: Boga Przymierza, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dzieło dialogu, aby było owocne, winno być wsparte nasza wspólną modlitwą" - podkreśla bp Cisło.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu Polski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie pod hasłem: "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Od tamtej pory obchody odbywały się w największych polskich miastach. W ubiegłym roku miały miejsce w Sandomierzu.

Źródło: 
onet.pl
16.01.2015