WIELOBARWNA MACHINA WOJENNA W BATALII PRZECIW WĘŻOWI

WIELOBARWNA MACHINA WOJENNA W BATALII PRZECIW WĘŻOWI Teruma

I

JHWH to Wojownik, JHWH Jego Imię יְהוָה, אִישׁ מִלְחָמָה; יְהוָה,  שְׁמו (Wj 15,3)

W paraszy Teruma wymieniane są poszczególne elementy Miszkanu: tkaniny, belki, podpory, miedziane utensylia rytualne oraz menora – siedmioramienny świecznik wykuty z jednej bryły złota. Kolory tkanin, które zdobiły Miszkan to:

- techelet – niebieska purpura, otrzymywana ze specjalnego gatunku ślimaka, zwanego chilazon

- argaman – czerwona purpura, znana na całym Dalekim i Bliskim Wschodzie. Co ciekawe, bardzo podobny termin na określenie identycznego koloru pojawia się w sanskrycie: ragaman.

- tolaat szani – karmazynowa wełna

Te kolory są głęboko nasycone i przynależą do przeciwstawnych stron spektrum rozszczepionego światła białego, symbolizowanego przez kolor złoty, obecny w elementach konstrukcyjnych Miszkanu. Mogło to wyglądać tak 1 :II

 

Wraz z przemieszczaniem się ludu Israela podczas wędrówki przez pustynię, transportowano też Miszkan. Ilekroć następował postój, Miszkan był wznoszony. Na swej drodze Israel spotykał inne ludy, z których największą wrogość okazał Amalek. W Miszkanie, centralnym punkcie obozu, przebywała Szechina – Obecność JHWH. Z tego centralnego punktu zasięg Szechiny rozprzestrzeniał się na cały obóz i chronił każdego członka ludu Israela przed wrogimi atakami Amaleka. Można wyobrazić sobie, że Miszkan był wielobarwną, połyskującą złotem machiną wojenną JHWH, dzięki której na planie tego świata możliwa była walka z obcymi elohim i wyznającymi je ludami oraz chroniony był Jego lud.

Miszkan stanowił miejsce kultu JHWH – Jedynego Prawdziwego Elohim pośród obcych elohim, wyznawanych przez obce ludy. Siły duchowe, które są odpowiedzialne za awoda zara, „obcą służbę rytualną” pośród ludów zwane są sitra achra, „drugą stroną”, a symbolizuje je figura węża, nachasz.

Ważnym elementem wystroju i wyposażenia Miszkanu były naczynia, narzędzia oraz elementy łączenia wykonane z miedzi. Po hebrajski miedź nazywa się nechoszet. Widać wyraźnie w zapisie hebrajskim, że nachasz נחש i nechoszet נחשת składają się z tych samych liter, tyle że nechoszet ma dodatkową literę taw ת.

Taw oznacza: „znak graniczny, znak, lustro, kres, koniec, śmierć, życie”.

Jak spojrzymy na fragment tablicy Geseniusa ukazujący paleografię hebrajskiego alfabetu dla litery taw, widzimy wyraźnie znak X jako jego najczęstszą reprezentację:

Obóz ludu Israela, w którego centrum odbywa się kult JHWH, otaczały siły Amaleka, reprezentowanego przez węża, nachasz. Miedź, nechoszet, użyta w konstrukcji i wyposażeniu Miszkanu wyznaczała symboliczny kres działania wrogich Israelowi sił: nachasz-X – „tu wąż nie wejdzie”, „tu nie działają siły obcych elohim”, „tu jest zakaz wstępu dla awoda zara i jej wyznawców”, „tu Israel jest chroniony przez JHWH”. 2


Arje Krawczyk

3 marca 2017

 

--------------------------

1 Źródło: pinterest.com. Creative Commons 2.0. license.

2 Temat powróci przy okazji opisanego w dalszej części Tory epizodu z miedzianym wężem, nachasz min-nechoszet.