USTANOWIENIE IMIENIA

USTANOWIENIE IMIENIA Ree

 

Pwt 12:5 lasum et szmo szam „ustanowić Jego Imię tam”.

W paraszy Ree jak i w całej Księdze Dwarim powtarza się ów zwrot bardzo często. Warto zwrócić uwagę, że zwrot ten:

- opiera się on na homojofonii (co jak wiadomo już od czasu badań A. Łurii, stanowi zjawisko językowe skorelowane z oddziaływaniem przekazu na poziomie podświadomym). Homojofonia oparta jest tu na rdzeniu szam, szem, szamam, sim, sum, itp.

- odnosi się do kwestii ustanowienia Obecności (Szechina) Imienia w Ziemi Israela – czyli innymi słowy do procesu sprawienia, by Imię zamieszkało pośród ludu Israela

- wskazuje na przestrzenne aspekty zamieszkania Imienia (docelowo – na Świątynię). Jest to proces skorelowany z czasowym aspektem zamieszkania Imienia (Szabat, święta, czasy wyodrębnione itp.)

Potrójna litera Szin  שw potrójnym użyciu w słowie lasum, szmo i szam w połączeniu z potrójną literą Mem występuję potrójnie w trójwyrazowym zaklęciu ustanawiającym władztwo Imienia nad ludem i ziemią, przy wtórze potrójnego, anielskiego Kadosz Kadosz Kadosz.

Arie Krawczyk

Sierpień 2017