UBRANIE JAKO SPRYTNE OSZUSTWO

UBRANIE JAKO SPRYTNE OSZUSTWO Tecawe & Purim

 

I

Friedrich Weinreb (1910-1988) pisze1 :

<<Słowo beged znaczy zarówno „ubranie” jak i „zdrada, oszustwo, ukrycie, fałszowanie, kamuflowanie”. Na tym przykładzie widzimy po raz kolejny jak język reprezentuje istotę rzeczy – ponieważ rzeczy posiadają ubranie2 , po to by ukryć własną istotę. Człowiek otrzymał zwierzęce odzienie3 , by zakryć jego prawdziwe jestestwo, by chronić go przed atakami bytu, który objawia się jako wąż – bowiem w swoim zwierzęcym odzieniu człowiek nie wzbudza niemalże żadnej zazdrości. Gdyby jednak objawił się takim, jakim jest w rzeczywistości, przypuszczono by na niego kolejny atak. Zatem w pewnym sensie ubranie stanowi formę oszustwa, jak samo słowo beged wskazuje. Zaiste każde zakrycie istnieje po to, by ukryć to co istotne. Ogarnęłaby nas trwoga w obliczu piękna i możności, jakie cechują prawdziwą istotę człowieka, gdybyśmy ujrzeli go takim, jakim jest. Jesteśmy już przyzwyczajeni do stanu przyodziania i zasklepieni w sobie z powodu odzienia, które nosimy. Akceptujemy tę maskę, to oszustwo jako coś normalnego>>

II

Parasza Tecawe opisuje szczegółowo odzienie Aharona, który jako kohen ha-gadol, „najwyższy kohen” miał zarządzać rytuałem w Miszkanie, dzięki któremu Szechina, Obecność JHWH mogła spoczywać pośród ludu Israela. Ów rytuał stanowił wysoce wyszukaną i złożoną operację obronno-bojową wymierzoną przeciwko wężowi. Jedną z broni o największej sile rażenia, jaką nosił na sobie Aharon był choszen, „napierśnik”, wyposażony w Urim i Tumim, „Światła i Pełnie”. Było to 12 kamieni, na których zawarto po 6 trójliterowych złożeń Imienia 72. Dzięki rozbłyskom na powierzchni tych kamieni i na poszczególnych literach na nich wyrytych Aharon mógł odczytywać proroctwa od JHWH odnośnie do konkretnego zapytania lub zamierzonego działania. Choszen był przez to bronią służącą niweczeniu mocy węża, doprowadzającą jego zamiary do dezintegracji. I rzeczywiście, słowo choszen ma tożsamą gematrię jak nachasz i składa się z tych samych liter. Jednak wraz z ułożeniem liter nun, chet, szin w kolejności chet, szin, nun, następuje rozbicie słowa nachasz i ukształtowanie się słowa choszen.

III

Jak wiadomo, imię Ester oznacza „ukryję”. W całej Megilat Ester, jako jedynej księdze z całego Tanachu ani razu nie pojawia się Imię JHWH. Odzieniem JHWH w stworzonym przez niego świecie jest  historia, którą można zdefiniować jako dynamiczna transformacja czasoprzestrzeni w obrębie żywiołu życia. Może się wydawać, że życiem rządzi chaos, ale to właśnie jest błędny wniosek wyciągany przez ludzi, którzy nie dostrzegają niczego poza zwodnicze, skrywające Istotę Wszechrzeczy odzienie. Wierzący ludzie wiedzą jednak, że za parawanem rzeczywistości, czasoprzestrzeni, historii i życia kryje się JHWH, Władca Wszystkiego, Ten Który Był, Jest i Będzie4 .


Arje Krawczyk


Lew Chajat, Beer Szewa 13 Adar 5777

------------------------------

1 Tekst otrzymany od administratora strony http://weinreb-tonarchiv.de/.

2 Czyli formę zewnętrzną [przyp. Lew Chajat].

3 Mowa jest o ciele [przyp. Lew Chajat].

4 Maran Josef Karo przytacza w kontekście porannych kawanot, związanych z wypowiadaniem Imienia JHWH (oczywiście jako Adonaj), że ilekroć Je podnosimy w swych myślach i przenosimy na poziom głosu, należy mieć intencję, że: Hu Adon ha-Kol, Haja, Howe we-Jihje, „jest On Panem Wszystkiego, Tym, który Był, Jest i Będzie.