ŚRODEK TORY

ŚRODEK TORY Szmini

 

I

„Wszystkiego tego, co czołga się na ziemi (gachon, dosł. „chodzi na brzuchu, jest rozpostarte na ziemi, przemieszcza się pochylone”) […] nie będziesz tego jadł, bo jest to wstrętne” (Kpł 11:42)

Słowo gachon pojawia się tylko dwa razy w całej Torze i w całym Tanachu – raz w powyższym wersie, a uprzednio, gdy JHWH przeklina węża i mówi mu, że: „na swoim brzuchu (gachoncha) będziesz pełzał” (Rdz 3:14).

II

Gachon w omawianej paraszy zapisane jest nietypowo – litera waw w środku słowa jest powiększona. Według rachuby masoreckiej, owe waw stanowi środkową literę Tory. Raszi wskazuje, że gachon w tym miejscu odnosi się do węża pradawnego. Waw pod względem graficznym przypomina laskę – laska Moszego przemieniała się sporadycznie w węża podczas plag i prób w Micrajim. Waw jest też spójnikiem i oznacza partykułę „i”. Jej podstawowa wartość liczbowa wynosi 6. W ramach ilan ha-sfirot, drzewa sefirot, jako szósta sefira Tiferet reprezentuje idealny środek, harmonizujący lewą i prawą stronę oraz górną i dolną część tego układu. Gdy rozpoczyna się rysowanie klasycznej struktury drzewa sefirot, należy zacząć właśnie od Tiferet, punktu środkowego, z którego buduje się pierwszy okrąg, a za nim kolejne okręgi przylegające do niego – tak, że powstaje układ sześciu przylegających do siebie okręgów, z siódmym okręgiem w środku. Punkty styczne tych okręgów wyznaczają środki dla kolejnych okręgów – wówczas punkty przecięcia się tych wplecionych okręgów stanowią symboliczno-graficzne umiejscowienie poszczególnych sefirot. Sześć punktów stycznych tych okręgów, połączonych ze sobą liniami, tworzy dodatkowo figurę Magen Dawid, heksagramu1 :

 

Wartość liczbowa imienia litery waw w zapisie waw-alef- waw wynosi 13 – czyli wartość liczbowa słowa echad, „jeden”. Waw, jako szósta w kolejności, ma przed sobą pięć pierwszych liter.

Suma porządkowa = 1+2+3+4+5+6 = 21, co z kolei stanowi wartość liczbowa imienia Ehje, „Będę” (alef = 1, he = 5, jud = 10, he = 5). Jak wiemy, imię to w pełni brzmi Ehje aszer Ehje, „Będę, który Będę”. Aszer, „który” funkcjonuje tutaj jako wskazówka dla konieczności powtórzenia samego imienia Ehje – bądź to jako zwielokrotnienie lub multiplikacja. Idąc tym tropem, 21 x 21 (lub 21 do drugiej potęgi) = 441. A to z kolei jest wartość liczbowa innego imienia Ha-Szem, czyli Emet, „Prawda”. Jest to też kolejne imię sefiry Tiferet, czyli waw, od którego rozpoczął się ten wywód.

III

Mając na uwadze powyższe słowa, można zadać pytanie – dlaczego środkowa litera w Torze, jej punkt wyjścia, zostaje wyróżniony większym zapisem, a na dodatek znajduje się w słowie oznaczającym pełzającego po brzuchu węża i to w kontekście omawiania skażonych rytualnie zwierząt, których nie wolno spożywać?

Wąż pradawny, nachasz, to Życie. U zarania dziejów w ramach Życia pojawił się jakiś błąd – powstała skaza, która sprawiła że „wąż znalazł się nie tam, gdzie było jego miejsce”2 – Życie stało się nie takie jak trzeba, „upadło na brzuch i pełzało”. Proces naprawy Życia, „przemiany węża w laskę” wiąże się z nadaniem Tory, budową Miszkanu, a u kresu dni – z nadejściem Masziacha, którego symbolizuje „wąż miedziany”, nachasz ha-nechoszet. Kto był ukąszony przez nachasza, „węża” a spojrzał na „węża miedzianego” nachasz ha-nechoszet, nie umierał, lecz żył. Wraz z nadejściem Masziacha, Życie które zawsze kończy się Śmiercią, zostanie zastąpione Życiem, które trwa jako Życie. O łączności historiozoficznej upadku Życia (nachasza, węża pradawnego) u zarania stworzenia i rektyfikacji Życia (Masziacha) u kresu dni świadczy tożsama gematria dla ich obu, która wynosi 3583 .


Arje Krawczyk


Kwiecień 2017

 

-------------------------------------

1 Wykorzystano grafikę ze strony: https://voces-magicae.com/2009/10/24/creation- a-geometric- meditation/ na zasadzie Creative Commons 2.0. Czarny, wewnętrzny, pogrubiony okrąg oznacza punkt wyjściowy dla rysunku – środkowy punkt waw, sefirę Tiferet.

2 R. Josef Gikatilla, Sod ha-Nachasz u-Miszpato, s. 192, Tel Awiw, 5765.

3 Nachasz (nun = 50, chet = 8, szin = 300) i Masziach (mem = 40, szin = 300, jud = 10, chet = 8).