SIEDEM KSIĄG TORY

SIEDEM KSIĄG TORY Behaalotecha

Pierwszy z tych wersów odczytuje się uroczyście podczas Szabatu, świąt, nowiu i wszystkich oficjalnych okazji, gdy czyta się ze zwoju Tory, PRZED wyjęciem Tory z Aron. Drugi wers czyta się PO włożeniu zwoju z powrotem po czytaniu do Aron.

Interpretacja treści tych wersów oraz znaczenie owych odwróconych liter nun to temat na całą książkę.1

W tym miejscu nadmieńmy tylko [i aż] o tradycji2 mówiącej, że owe nun wydzielają odrębną księgę Tory, złożoną wyłącznie z tych dwóch wersów. Wówczas nie mamy do czynienia już z Pięcioksiągiem, lecz Siedmioksiągiem – bo zamiast jednej księgi Bamidbar, mamy trzy odrębne –

1) tę która poprzedza Lb 10:35,

2) księgę złożoną z Lb 10:35-36,

3) tę, która następuje po Lb 10:36.

W przeciwieństwie do pozostałych „sześciu” ksiąg, księga siódma Lb 10:35-36 jest opisem Tory-w-działaniu, a nie Tory-instrukcji i Tory-opowieści. Dotyczy wyłącznie kwestii przemieszczania się i spoczywania Aron ha-Kodesz. Według kolejnej tradycji 3 oba odwrócone nun oznaczają keruwim (cheruby) osadzone na pokrywie Arki Przymierza.

Arje Krawczyk

9 czerwca 2017

----------------------------

1 Która – nota bene – się pisze. W międzyczasie zainteresowanych kwestią odwróconych nun odsyłam do: E. Lipiner, Chazon ha-otiot, Jeruszalaim 5763, ss. 508-516 oraz R. Menachem Mendel Kasher Torah Szlema, t. 29 Ktaw ha-Tora ve-otioteicha, Jeruszalaim 5752, p. 123-129 i dalej. Zainteresowanych kwestią znaczenia tych wersów odsyłam do całości dzieła O. Goldberga, „Rzeczywistość Hebrajczyków”, tłum. T. Sikora, Kraków 2012. W kolejnym numerze Kwartalnik Historii Żydów ukaże się też mój artykuł, będący niejako preludium do wspomnianej książki in spe, poświęcony min. interpretacji znaczenia litery nun: A. Krawczyk General Remarks on “The Serpent” as the Central Notion of the Torah and the Symbol of Life Itself. http://www.jhi.pl/ksiegarnia/kwartalnik-historii-zydow

2 TB Szabat 115b-116a.

3 TB Joma 54a.