RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA Wajakhel

 

Zadanie nadzorowania konstrukcji Miszkanu powierzono Becalelowi, synowi Uriego, synowi Chura, wywodzącego się z największego plemienie Jehudy. Jak podaje Raszi, Becalel był również wnukiem Miriam. Towarzyszył mu w pracy Oholiaw, syn Achisamacha z małego plemienia Dana (który sam był synem służącej). Raszi wyjaśnia dalej, że Haszem – dbając o właściwe ukończenie prac nad Miszkanem – powierzył równe potencjały mocy Becalelowi (wywodzącemu się ze szlachetnego rodu) jak biednemu Oholiawowi. Uczynił tak, by wypełniły się przyszłe słowa z Księgi Ijowa: we-lo nikar szoa lifnej dal, „niech szlachetnie urodzony nie będzie bardziej poważany od biednego” (Hi 24:19).

Arje Krawczyk

3.27.2017