PRZEKRACZANIE 49

PRZEKRACZANIE 49 Behar-Bechukotai

 

Jowel będzie rokiem 50 dla Ciebie. Nie będziesz siał ani zbierał tego co rośnie w tym roku. Nie będziesz zbierał winogron z winnic. Bo to jest Jowel (50 rok) i będzie dla ciebie wyodrębniony (kodesz). (Kpł 11:12)

Litera nun, od której rozpoczyna się słowo nachasz, „wąż” sama w sobie oznacza „wężowatą rybę” i synonimicznie funkcjonuje w kabale na oznaczenie węża pradawnego, nachasz ha-kadmoni1.

Wartość gematryczna nun to 50, co oddaje znaczenie słowa kol = „wszystko, pełnia, całość”. Nun stanowi zatem też odniesienie do tradycji o pięćdziesięciu bramach pojmowania (chamiszim szaarej bina), z których 49 stanowi poziomy dostępne ludziom, a tylko Mojżeszowi dane było dostąpić przekroczenia ostatniej, najwyższej bramy2. W kontekście zarządzania żywiołem życia znamienne jest zatem, że spadkobierca wiedzy od konstytuującego przekaz Tory Mojżesza nazywa się Jehoszua bin Nun, co tłumaczy się jako „JHW ocala, syn ryby”. Nie jest to jednak poprawne tłumaczenie, ponieważ słowo bin nie znaczy tu „syn” (powinno być ben), tylko „rozumie, panuje pojmowaniem”3. Czyli właściwe znaczenie w kontekście interesującego nas zagadnienia to: „JHW ocala, pojmując wężo-rybę”.

Odnośnie do Jowel w powiązaniu z nachasz i znamiennego podkreślenia, że w tym roku 50 nie wolno siać ani zbierać plonów:

Oto właśnie tajemnica Kosmicznego Węża (Teli), o którym wiemy z Księgi Formowania (Sefer Jecira). On właśnie porusza kręgi [nieba], przez wypowiedzenie Stwórcy, Jego Imię niech będzie błogosławione. Obraca nimi ze wschodu na zachód i z północy na południe. I gdyby nie on, nie istniało by życie w ramach stworzenia w żadnym ze światów poniżej sfery kręgu sublunarnego – [nie byłoby] siania ani wzrostu i nie byłoby bodźca dla stymulowania rozwoju pokoleń wszystkiego, co stworzone. Początkowo znajdował się na zewnątrz, poza ścianami obozów wyodrębnienia4 i był połączony z zewnętrzną ścianą obozów. Jego tylnia strona przylegała do ściany, a przód skierowany był na zewnątrz. Nie było dlań żadnego miejsca, przez które mógłby wkroczyć do wewnątrz. Tak umiejscowiony wykonywał swą służbę [stymulowania] siania i wzrostu, prowadzonej z zewnątrz.”5

Reasumując: respektowanie roku Jowel stanowi rektyfikację upadku węża i kolejny etap w procesie naprawy stworzenia i życia.

 

Arje Krawczyk

19 maja 2017

 

---------------------------------------

1 Część badaczy wywodzi nun z egipskiego glifu na oznaczenie „węża” lub „wężo-ryby” i odniesienia do chaotycznej, wężowej mocy Nuna i wyobrażanej jako kobra Naunet z hermopolitańskiej ogdoady, zob. „Religion in ancient Egypt: gods, myths, and personal practice”, red. Byron Esely Shafer, New York, 1991, p. 34 oraz http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/religion/nun.htm [dostęp 5/5/2017] http://www.balashon.com/2006/11/nun.html [dostęp 5/19/2017]. Zob. też rozdział dotyczący litery nun w: D. Sacks „Letter Perfect”, New York 224-229. R. Chaim Wital zaś pisze: „Nun rządzi żywymi stworzeniami, bowiem nun to moc węża”, Sefer ha-Chezjonot, s. 248, za: E. Lipiner, Chazon ha-otiot, Jeruszalaim 5763, s. 518.

2 TB Rosz Ha-Szana, 21b za: E. Lipiner, Chazon ha-otiot, dz. cyt., s. 516.

3 Jako derywat od lehawin, „pojąć, rozumieć”.

4 Kedusza.

5 R. Josef Gikatilla, Sod ha-Nachasz u-Miszpato, s. 192, Tel Awiw, 5765.