PORAŻAJĄCE IMIĘ

PORAŻAJĄCE IMIĘ Szmot

 

Księgę Szmot, „Imiona” otwiera historia narodzin Moszego oraz wydarzeń z jego dorosłego życia. Skupmy się na epizodzie (Wj 2:11-15), który spowodował, że Mosze musiał uciekać z Micrajim i przez jakiś czas mieszkać w kraju Midjan. Mosze widzi, jak micrejski cięmieżyciel smaga biczem Hebrajczyka i dokonuje zemsty zadając mu śmierć. Następnego dnia Mosze chce rozsądzić spór dwóch Hebrajczyków, w reakcji na co jeden z nich – ten który zawinił w sporze – zwraca się do Moszego: ha-lehargeni ata omer ka-aszer haragta et ha-micri? Zazwyczaj tłumaczy się te słowa w sposób niedosłowny: „zamierzasz zabić mnie tak jak zabiłeś Micrejczyka/Egipcjanina?”, natomiast przekład dosłowny brzmi: „czy mówisz coś, żeby mnie zabić, tak jak zabiłeś Micrejczyka/Egipcjanina?”. Komentarz Rasziego do Wj 2:14 oraz Midrasz Tanchuma, Szmot 10 podają informację opartą właśnie na tym dosłownym tłumaczeniu, że Mosze zabił owego Micrejczyka poprzez wypowiedzenie Szem ha-Meforasz, „Objaśnianego Imienia”. Termin ten zarezerwowany jest bądź to dla Imienia JHWH bądź też dla Imienia 72.

 

Arje Krawczyk

19 stycznia 2017