OGIEŃ I LÓD

OGIEŃ I LÓD Korach

 

Parasza opowiada o Korachu i jego buncie.

Imię Korach posiada wartość liczbową = 308, a samo imię znaczy też „lód”.

Wokół gematrii 308, słów i anagramatycznych układów o tej samej wartości liczbowej konstruuje się cała narracja tej paraszy. Okazuje się również, że narracja ma nadaną strukturę w oparciu o tę właśnie wartość.

Zanim przejdziemy do ukazania tej struktury, warto jeszcze przytoczyć słowa błogosławionej pamięci prof. Andrzeja Wiercinskiego:

„W przypadku gematrii, to właśnie pojedyncze słowo posiadające daną wartość liczbową ma znaczenie. Bowiem to pojedyncze słowo jest zdolne uchwycić zasadę prowadzącą do całego pola semantycznego, wedle reguły akumulacji analogii”.

 

 

Arje Krawczyk

22 czerwca 2017