MIŁOŚĆ, CZYLI WZROST NEGENTROPII

MIŁOŚĆ, CZYLI WZROST NEGENTROPII Waetchanan

I

Bieżąca parasza zawiera pierwszą część Szma, mówiącą o nakazie miłości człowieka wobec HaSzem, We-achawta et HaSzem Elokeicha. Jak można nakazać miłość? Czym jest miłość HaSzem
skierowana wobec stworzenia? Jak to się ma do fragmentu z brachy Awot w Amidzie, gdy mowa o lemaan Szmo be-ahawa, „ponieważ Jego Imię jest w Miłości” 1 .
II

Są takie dni, a raczej noce, gdy lubię wyjaśniać dla siebie dwie powyższe kwestie na sposób „kosmiczny”, a nawet „metakosmiczny”. Wtedy gdy patrzę na gwiazdy lub przez teleskop na
powierzchnię księżyca i planet. Miłość kosmiczna polega na kreacji – na możliwości połączenia się dwóch lub większej ilości atomów. Miłość tworzy obłoki gwiazd, galaktyki, światło. Tęsknota za
miłością – tam gdzie materii nie ma – też jest formą miłości. „Czarna materia” o której pisza fizycy – też jest zbudowana z miłości. Miłość dąży do uporządkowania, czyli do negentropii 2 . Według fizyków, wszechświat w całości dąży do entropii, a negentropia pojawia się tylko lokalnie – na przykład jako Życie na planecie Ziemia. Fizycy jednak nie biorą pod uwagę (w swym błędzie) Stwórcy – którego Świadomość stanowi nieskończoną negentropiczną przeciwwagę dla czegokolwiek co obserwujemy w ramach entropijnego wszechświata.

III

Miłość znosi nienawiść. Israel i stan tahor „czystości rytualnej” jest przeciwstawieniem Micrajim, Egiptu i stanu tame, „skażenia rytualnego”. HaSzem walczy z Faraonem i zwycięża. Imię HaSzem jest w Miłości-Kreacji- Uporządkowaniu-Negentropii. Co znaczy imię Faro i derywaty parua i Peor 3 ? Rdzeń para oznacza: „wprowdzać chaos, nieporządek, rebelię, wzniecać bunt”. Faro, Faraon to władca entropii.

IV

Nakazanie miłości do HaSzem to dezyderat współdziałania człowieka z Nim w akcie wciąż odbywającej się kreacji i naprawy wszechświata. To również wezwanie do walki ze złem – tym lokalnym, jak i tym na rubieżach kosmosu i poza nim.

Arje Krawczyk

sierpień 2017

--------------------------

1 Tłumaczy się to też: „przez wzgląd na Jego Imię, w miłości” – ale ja wolę tamto tłumaczenie, bo ma ono też sens gematryczny: ahawa = 13 = Echad = „jeden”. Imię HaSzem = JHWH = 26 jako 2 x 13 = „Jego Imię znajduje się w Miłości a Miłość, zdwojona poprzez miłość Stwórcy i miłość stworzonego człowieka znajduje się w Jego Imieniu”.
2 Różnicą między maksymalną możliwą wartością chaosu a jej aktualną wartością. Przeciwieństwo entropii czyli stanu nieuporządkowania, chaosu. Przy dezorganizacji systemu negentropia maleje, podczas gdy entropia wzrasta i – na odwrót – wzrostowi organizacji odpowiada zawsze wzrost negentropii (za https://pl.wikipedia.org/wiki/Negentropia).
3 To nazwa góry, z której Bileam syn Beora (homojofon dla Peor, znaczy „niszczący, pochłaniający”) próbował zsyłać przekleństwa nienawiści na lud Israela. Peor znaczy „rozwierać szeroko” Jest to też epitet jednego awoda zara – Baal Peor, (w średniowieczu zwanego Belfegor), czyli idola kananejskiego, „Pana Rozwartego Odbytu”, którego odrażający kult polegał na praktykach skatologicznych i pokrewnych praktykach seksualno-analno-homoseksualnych.