MESJASZ I WĄŻ

MESJASZ I WĄŻ Chukat

 

Proces naprawy „życia”, zobrazowany przez figurę „przemiany węża w laskę” wiąże się z nadaniem Tory, budową Miszkanu, a u kresu dni – z nadejściem Mesjasza, którego symbolizuje „wąż miedziany”, nachasz ha-nechoszet1 z paraszy Chukat. Kto był ukąszony przez „węża”, nachasz, a spojrzał na „węża miedzianego” nachasz ha-nechoszet, nie umierał, lecz żył.

Ów wąż miedziany uczyniony na pustyni, zwany Nechusztan, miał później znajdować się w Świątyni w Jerozolimie i – według późniejszego przekazu – został usunięty dopiero wraz z reformą króla Chizkijahu (Ezechiasza)2 . Ekstrapolując zasadę działania Nechusztana i widząc w nim prefigurację postaci Mesjasza, wraz z nadejściem tego drugiego, „życie które zawsze kończy się śmiercią”, ma zostać zastąpione „życiem trwałym, nie ulegającym deterioracji”. O łączności historiozoficznej upadku „życia” (gdy nachasz, wąż pradawny znalazł się nie tam, gdzie miał przebywać) u zarania stworzenia i rektyfikacji „życia” (poprzez działania Mesjasza, przywracającego właściwą pozycję dla węża) u kresu dni świadczy tożsama gematria dla ich obu, która wynosi 3583 .

 

Arje Krawczyk

30 czerwca 2017

..............................

1 Lb 21:4-9.

2 „Zniszczył węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bowiem do tych dni synowie Izraela palili kadzidło przed nim. A zwał się on Nechusztan”. (2 Krl 18:4).

3 Nachasz (nun = 50, chet = 8, szin = 300) i Masziach (mem = 40, szin = 300, jud = 10, chet = 8).