MANTRUJĄCY

MANTRUJĄCY Dwarim

I

Pwt 2:20 wspomina, że jeden z ludów „gigantów” zamieszkujacych Ziemię Israela zwał się Refaim („Uleczeni” – jeśli uznajemy że to imię pochodzi od formy pasywnej refuim; można też przyjąć wersję „leczący”), a Ammonici nazywali ich Zamzumim („Mruczący, Brzęczący, Mantrujący” – „ci co wydają z siebie powtarzalny, brzęczący, niski dźwięk”). Onkelos tłumaczy Zamzumim na Chuszbanai („Liczący”, „Myślący”, „Myślani”, - „ci co zajmują się myślą/liczeniem”), Targum Jonatan – Zimtanai (znaczenie pokrewne dla Zamzumim). Wygląda na to, że wielkość tychże „gigantów” polegała na określonej pracy rytualnej z głosem, praktykowaniu swego rodzaju mantr wpływających na myśl i majacych działanie terapeutyczne.

II

Ilekroć myślę o tym ludzie Zamzumim, zastanawiam się nad:

- podobieństwem ich (domniemanej) praktyki rytualnej do praktyk jogi i medytacji z obszaru religii hinduistycznych i buddyjskich[1].

- powodem zniknięcia tego ludu z areny dziejów i wkroczeniem nań ludu Israela ze swoją Misją.

- skłonnością współczesnych zsekularyzowanych Izraelczyków do szukania substytutu odrzuconej Tory w praktykach buddyjsko-hinduistycznych

- ciągotą młodych Izraelczyków po odbyciu służby wojskowej ku podróżom „do Indii” z całym wątpliwym dobrodziejstwem inwentarza tychże peregrynacji (wędrówki poprzez meandry środków psychoaktywnych, etc.)

III

R. Arje Kaplan z”cl swego czasu mocno propagował wiedzę o  medytacji żydowskiej. Przyświecała mu intencja ratowania Żydów przed odchodzeniem od Tory i szukaniem praktyk medytacyjnych w innych religiach. Zgadzam się z jego stwierdzeniem, że:

- to co znajdziemy w praktykach medytacyjnych innych religii znajdziemy też w judaizmie

- tylko POZORNIE praktyki innych religii są podobne do praktyk żydowskich – podobieństwo dotyczy tylko formy i „opakowania” – praca z oddechem, odpowiednia pozycja, praca z głosem i tzw. „mantrą”

- KLUCZOWA różnica tkwi w tym JAKIE IMIĘ WYMAWIASZ, Z JAKIM IMIENIEM SIĘ ŁĄCZYSZ, CZYJE IMIĘ OGARNIA TWOJĄ ŚWIADOMOŚĆ

IV

Czemu Zamzumim zniknęli, a Żydzi trwają? Odpowiedź kryje się w zoharycznym „to co na górze, odpowiada temu co na dole, to co na dole odpowiada temu co na górze”. Zamzumim byli podpięci pod odrębny, idolatryczny system – wraz z wyrugowaniem tej pseudo-duchowej mocy, zniknęli i oni. Żydzi są podpięci pod system Imienia JHWH, Trwającego i Żywego, Stworzyciela nieba i ziemi i bytów wszelakich, który Był, Jest i Będzie.

Arje Krawczyk

sierpień 2017
[1] Tak, wyznań w hinduizmie i buddyzmie jest co nie miara, to nie są zunifikowane obszary religijne.