BIEL CARAATU A ŚWIETLISTA DROGA NA NIEBIE

BIEL CARAATU A ŚWIETLISTA DROGA NA NIEBIE Tazria-Mecora

 

Caraat, czyli tzw. „trąd” (błędne tłumaczenie – tak naprawdę nie ma dobrego tłumaczenia tego terminu, bo chodzi o nieznaną chorobę skórną atakującą zarówno ludzi jak i przedmioty) jest omawiany w dwóch paraszach Tazria-Mecora. Paradoks caraatu polega na tym, że ilekroć dotyka części ciała człowieka, chory staje się tame, skażony rytualnie. Jednak gdy caraat obejmie jego całe ciało, staje się on tahor, czysty rytualnie:

„Jeśli caraat ujawni się na skórze i pokryje caraat plagą całe ciało, od stóp do głowy, wszędzie będąc widocznym dla kohena, wówczas kohen spojrzy – oto pokrył caraat całe ciało. Orzecze wtedy, że plaga jest czysta rytualnie, zmieniwszy się w zupełną biel, jest czysta. Ale w dniu, gdy pojawi się na [ciele] zdrowe ciało, stanie się skażony rytualnie” (Kpł 13:12)

Dziwna to „choroba”, gdy jej zupełne rozprzestrzenienie się powoduje oczyszczenie, ale zmieszanie „zdrowia” z „chorobą” powoduje skażenie…

Jednym z objawów caraatu jest szchin, „wrzód”. Słowo to jest anagramem dla nachasz, „wąż” i choszen, „napierśnik kohena”. Orzeczenie noszącego choszen kohena wobec caraatu określa kategorię: „czysty/skażony”. Wąż zaś jest skojarzony z caraatem min. w następujący sposób:

„Przybliż się i spójrz: pośrodku firmamentu umocowano świetlistą drogę. To niebiański wąż1. Z nim wiążą się wszystkie pomniejsze gwiazdy, jedna nad drugą. Wyznaczono im zadanie odpłacania synom tego świata za ich czyny. Z tego prastarego, najwyższego węża, który zwiódł człowieka, pochodzą liczne zastępy świetlistych bytów. Wszystkie one  odpłacają temu światu za jego czyny. Dlatego też, gdy człowiek zamierza się oczyścić, pomagają mu z góry, a pomoc naszego Pana staje mu się tarczą, strzeże go i czyni świętym. Jednak gdy człowiek zamierza się zanieczyścić, owe zastępy świetlistych bytów, kierowane przypadkiem, pojawiają się przed nim, spoczywają na nim, otaczają go i zanieczyszczają, dlatego nazywa się go nieczystym. Wszystkie idą przed nim wołając: ‘Nieczysty, nieczysty!’, jak napisano o nim: ‘i będzie wołać: <<Nieczysty, nieczysty>>’ (Kpł 13:4). Wszystkie te siły związane są z tym prastarym wężem i odpłacają światu za jego czyny”.2

 

Arje Krawczyk

27 kwietnia 2017

--------------------------------------------

1 Odniesienie do Mlecznej Drogi, która świeci bielą na czarnym nieboskłonie, będąc niczym caraat na „ciele” nocnego nieba.

2 J. Tiszbi, F. Lachower, „Misznat ha-Zohar”, t.1, Jeruszalaim 1971, s. 90-91 [za:] T. Sikora Aliud valde – wokół idei hebraizmu Oskara Goldberga, s. LXXXV [W:] O. Goldberg „Rzeczywistość Hebrajczyków”, tłum. T. Sikora, Kraków 2012.