A ON BĘDZIE IM DEPTAĆ PO PIĘTACH

A ON BĘDZIE IM DEPTAĆ PO PIĘTACH Wajechi

 

Parasza Wajechi zawiera opis błogosławieństw Jaakowa dla jego synów. Jeden z bardziej enigmatycznych wersów (Rdz 49:19), mówiących o plemieniu Gada, brzmi: Gad gedud jegudenu we-hu jagud akew, „Gad – najeźdźcy napierać nań będą, lecz to on będzie im deptać po piętach” 1 . Wyraźnie słychać w brzmieniu oryginału homojofoniczność (czyli podobieństwo brzmieniowe) wyrazów składowych tego zdania.

Wers ten można tłumaczyć jeszcze inaczej, bez wyżej wymienionej interpolacji wskazującej na domniemanych najeźdźców: „Gad – oddział wyjdzie z niego i powróci po [swoich] śladach”. Raszi, idąc za tym drugim wariantem, podaje: Gad gedud jegudenu, „Gad – oddział wyjedzie z niego” – oznacza, że przekroczy on Jarden ze swoimi braćmi, krocząc z nimi w kampanii podboju Ziemi Israela, aż wojna zakończy się całkowitym zwycięstwem. Następnie we-hu jagud akew, „i powróci po swoich śladach” – wróci na drugi brzeg Jardenu, by wraz z Reuwenem i Menasze przejąć tamte tereny w posiadanie.

R. Abraham Abulafia (XIII w.) w swojej Sefer ha-Ot, „Księdze Znaku” 2 przytacza ten werset w kontekście przepowiadanego nadejścia Masziacha: 

  •   Tak jak Gad pomógł podbić Ziemię Israela, tak Masziach „powróci po jego śladach” i ponownie doprowadzi do odbudowy Królestwa Israela i Beit ha-Mikdasz, Świątyni.
  • Gad gedud jegudenu we-hu jagud akew otwiera piątą aliję w podziale czytania Tory na Szabat. W Sefer ha-Ot notorycznie przewija się wątek „piątego króla” melech chamiszi, który ma być Masziachem. R. Abulafia wskazuje, że słowa chamiszi „piąty” i meszichi „mój Masziach” składają się z tych samych liter, lecz uszeregowanych w różnej kolejności.
  •  W Sefer ha-Ot r. Abulafia przekształca też ostatnią część wersu we-hu jagud akew w wyrażenie stanowiące aluzję do Imienia 72 3 : WHW jigud Jaakow, „WHW jednością Jaakowa”. Oba wyrażenia są anagramatyczne względem siebie. W tym miejscu występuje głębsze kodowanie numeryczne: oba wyrażenia składają się z 3 słów, co według zasady im ha-kolel¸ wraz z wartością liczbową dla obu wariantów = 213 daje w sumie 216 – liczbę liter w Imieniu 72.
  •  Zatem zaszyfrowany sens przytoczenia i przetworzenia wersu z Tory brzmi: „W Torze jest zawarta nauka o 216 (we-hu jagud akew), odnosząca się do Imienia 72. W przyszłości, gdy nadejdzie Masziach, będzie on znał tajemnicę Imienia 72 i doprowadzi do ponownego zjednoczenia Synów Jaakowa-Israela (WHW jigud Jaakow)."

 

Arje Krawczyk

13 stycznia 2017

--------------

1 Za tłum. E. Gordon i r. S. Pecarica, „Tora Pardes Lauder”, Kraków 2001.

2 Tekst ten ukaże się nakładem wydawnictwa ŻIH w lecie 2017.

3 Jak już wspomniano przy okazji omawiania poprzednich parasziot, Imię 72 składa się z rekombinacji 216 liter trzech wersów z Wj 14:19-21. Po takim przekształceniu powstaje 72 trójliterowych złożeń, tworzących właśnie owe Imię 72. Pierwszym złożeniem jest WHW, cytowane przez r. Abulafię w Sefer ha-Ot.