ANIOŁ „M”

ANIOŁ „M” Miszpatim

 

Haszem mówi do Israela (Wj. 23:20-21): „Oto wysyłam przed tobą anioła by ciebie strzegł na drodze. By cię przywiódł do miejsca, które ci przygotowałem. Strzeż się go, słuchaj jego głosu i nie buntuj się przeciw niemu, bo on nie wybaczy ci twoich przewin – bowiem Moje Imię jest w nim.”

Raszi pisze w tym miejscu: bowiem Moje Imię jest w nim – nasi rabini nauczali, że to jest [anioł] Metatron, a jego imię jest jak Imię jego Pana (TB Sanhedrin 38b). Gematria imienia Metatron wynosi 314, tyle samo co Imienia Szadaj (Tikunej Zohar 66b).

R. Abraham Abulafia (1240-1292) przytacza w dziele Sefer ha-Ot tradycję, wedle której anioł Metatron zwany jest też Jahoel – bowiem imię Metatron jest imieniem zewnętrznym, a imieniem wewnętrznym, ukrytym, które rzeczywiście zawiera w sobie Imię Haszem jest właśnie Jahoel.

Gematria imienia Jahoel wynosi 52, czyli 2 x 26, gematria Imienia JHWH.

R. Natan Nata Spira z Krakowa, (1585-1633) w dziele Megale Amukot pisze, że laska Moszego stanowiła miejsce przebywania anioła Metatrona – i właśnie mocą wyznaczonego przez Haszem i rezydującego w lasce anioła, mógł Mosze dokonywać otot, tzw. „cudów” (dosłownie – „znaków”) – rozstąpienia Morza Sitowia, sprowadzania plag na Micrajim i późniejszych aktów mocy podczas wędrówki po pustyni. Gematria dla mate, „laska” to 54 = 52 + 2, czyli be-mate, „w lasce” = „przez Jahoela”, czyli „przez Metatrona” lub „w [lasce jest] Jahoel /Metatron.

Anioł Metatron jest tak bliski Imieniu JHWH, że z szacunku dla niego również i jego imię wymawia się w ściśle określonych sytuacjach (jak np. prezentowane słowo pisane). W rozmowach, diwrej Tora, dysputach halachicznych i podczas chewruty nad stroną Gemary dobrym zwyczajem jest mówić o nim malach Mem, anioł „M”.


Arje Krawczyk

24 lutego 2017