Hagada na Pesach

Hagada na Pesach Opracowanie polskiego tekstu Hagady i komentarze: zespół Stowarzyszenia 614. Przykazania, Los Angeles, Toledo, 2007

 

Tradycyjnie już, jak co roku, polecamy bardzo szczegółowy opis sederu z tłumaczeniem Hagady na Pesach na język polski.

Zredagowaliśmy naszą Hagadę na Pesach tak, aby jej Czytelnikom było jak najłatwiej zrozumieć kolejność czynności podczas Sederu, szczególnie osobom, które nie miały zbyt wielu okazji, by uczestniczyć w tych uroczystościach i potrzebują dokładnych wskazówek. W części zawierającej tekst Hagady przyjęliśmy więc następujące rozwiązania: w ramkach umieszczone są informacje o wykonywanych czynnościach; małą czcionką zapisano dodatkowe informacje, ujęte w nawias kwadratowy; większą, pogrubioną czcionką zapisano teksty, które odczytuje się w trakcie Sederu. Biorąc pod uwagę adresatów naszej Hagady na Pesach, zrezygnowaliśmy z zamieszczenia tekstu po hebrajsku i aramejsku. Wszystkim Czytelnikom życzymy na najbliższe i kolejne święta Pesach: Chag sameach - Szczęśliwych Świąt!

 

http://www.fzp.net.pl/sites/default/files/pliki/seria_abc_judaizmu_hagada_na_pesach_www.the614thcs.com_.pdf