Szewach Weiss odznaczony Orderem Orła Białego

Szewach Weiss odznaczony Orderem Orła Białego Jerozolima, 17 stycznia 2017


 

Jak dowiadujemy się z internetowej strony Prezydenta RP Prezydent Andrzej Duda odznaczył w Jerozolimie Orderem Orła Białego byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego przewodniczącego Knesetu prof. Szewacha Weissa. - Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi - mówił Prezydent zwracajac się do prof. Weissa. Jak dodał: - Jest pan wielkim patriotą państwa izraelskiego, ale jednocześnie nigdy nie zapomniał pan o ziemi, która była pana matką. 

Szewach Weiss został odznaczony "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych oraz wszechstronnych relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael."


Serdeczne gratulacje dla profesora Szewacha Weissa!

Jest to wyjątkowa postać, reprezentująca mądrość, życzliwość i głębokie zrozumienie wzajemnych relacji żydowsko-polskich zarówno w ogólnej perspektywie historycznej, jak i indywidualnych ludzkich losów.


 (fot. Andrzej Hrechorowicz)