Projekt "36 Sprawiedliwych"

Projekt "36 Sprawiedliwych" W maju 2008r. rozstrzygnięto pierwszą edycję projektu "36 Sprawiedliwych", który jest jednym z najnowszych pomysłów edukacyjnych Muzeum Historii Żydów Polskich.

Jak mówią twórcy programu, ideą projektu jest połączenie młodzieży polskiej i izraelskiej poprzez wspólne poznawanie historii oraz przez osobiste kontakty ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata i ocalonymi z Zagłady. Nowoczesna technologia komunikacji - blogi internetowe i programy takie jak Google Earth pozwoliły młodzieży na poznawanie historii w ciekawy i odmienny sposób, a naoczne spotkania z świadkami tamtego czasu przybliżyły i urealniły książkową wiedzę.

Dlaczego taki tytuł projektu

Żydzi wierzą, iż do ocalenia świata, do czynienia go wciąż na nowo zasługującym na istnienie, niezbędna jest stała obecność w nim 36 sprawiedliwych (cadikim). Fakt, że świat wciąż trwa, dowodzi, że w każdym pokoleniu żyje gdzieś trzydziestu sześciu takich ludzi. Gdyby kiedyś zabrakło choć jednego z nich i liczba sprawiedliwych obniżyłaby się do trzydziestu pięciu - świat natychmiast przestałby istnieć, bo zawarte w nim zło przekroczyłoby obecne na nim dobro.

Kto brał udział w projekcie

Do pierwszej edycji programu zostało zaproszonych kilka szkół z Izraela i dwie szkoły polskie (z Warszawy). Łącznie w projekcie wzięło udział dziesięć zespołów z Polski i dziesięć z Izraela.

Praca nad projektem

W każdej szkole powołano kilka dwuosobowych zespołów, których celem była wspólna praca. Każda z par skontaktowała się z ocalonym (w przypadku młodzieży z Izraela) lub Sprawiedliwym (w przypadku młodzieży z Polski). Młodzież spotykała się z taką osobą i przeprowadzała wywiad, poznawała historię jego życia, zbierała zdjęcia, dokumenty, fragmenty książek. Zebrane materiały posłużyły do opracowania blogów internetowych przedstawiających historie Sprawiedliwego lub ocalonego. Młodzież pracowała pod merytorycznym wsparciem nauczycieli.

Nagroda za pracę

Jury wyłoniło najlepsze blogi, a ich autorów nagrodzono udziałem w wymianie polsko-izraelskiej. Młodzi Izraelczycy przyjechali do Polski, a młodzież z Polski odwiedziła swych rówieśników w Izraelu.

Oto najlepsze blogi

I miejsce:
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, p. Helenie Majewskiej:
http://mahexxwapo.blogspot.com

II miejsce:
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, p. Irenie Zawadzkiej:
http://zair15wapo.blogspot.com

III miejsce:
blog o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, p. Stanisławie Galaszu:
http://gast22wapo.blogspot.com

IV miejsce:
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, p. Irenie Sendlerowej:
http://seir10wapo.blogspot.com

V miejsce:
blog o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, p. Janinie Rożeckiej:
http://roja22wapo.blogspot.com

VI miejsce:
blog o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, p. Zbigniewie Mańkowskim:
http://mazbxxwapo.blogspot.com

Jury wysoko oceniło również blog o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, p. Ryszardzie Matuszewskim:
http://mary14wapo.blogspot.com

Halina Marcinkowska