Prof. Zdzisław Krasnodębski o Forum Żydów Polskich

Prof. Zdzisław Krasnodębski o Forum Żydów Polskich Laudacja wygłoszona 21 września 2018 podczas uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Europejskiej.

 

 

Wraz z profesorem Ryszardem Legutką i marszałkiem Markiem Jurkiem zgłosiliśmy Forum Żydów Polskich do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej doceniając jego znaczenie dla krzewienia wiedzy o kulturze żydowskiej w Polsce. Forum powstało z myślą o polskich Żydach i Polakach, którzy zainteresowani są życiem, kulturą, religią i historią Żydów. Wnosi wkład do rekonstytucji tożsamości Żydów polskich, bez których trudno sobie wyobrazić wolną, odnowioną Rzeczpospolitą.

 

Ponadto Forum Żydów Polskich jest zupełnie wyjątkowym miejscem dialogu polsko-żydowskiego, wyróżniającym się na tle innych inicjatyw podejmowanych w tym celu. Warto podkreślić, że Forum Żydów Polskich to inicjatywa obywatelska w dosłownym tego słowa znaczeniu. Forum jest ruchem oddolnym, działającym na zasadzie non-profit, finansowanym przez zaangażowane w nie osoby i niekiedy darowizny. Wbrew pozorom taka bezinteresowna, wynikająca z potrzeby serca, nieodpłatna działalność, nie jest to wcale sytuacja częsta w dzisiejszym tzw. społeczeństwie obywatelskim.

 

Inna ważna cecha Forum to jego otwartość na różne poglądy - również w ramach samej redakcji - oraz dążenie do realizacji zasady wolności słowa i swobody wyrażania opinii, w dążeniu do prawdy i obiektywizmu. Uczestnicy Forum nie boją się podejmować trudnych tematów i potrafią prowadzić burzliwe dyskusje, zachowując szacunek dla siebie nawzajem. Rzecz także wyjątkowa w polskim, a także - i to w jeszcze większym stopniu - w europejskim życiu publicznym. 

   

Będąc miejscem dialogu polsko-żydowskiego, a przede wszystkimi dialogu Polaków-Żydów z innymi Polakami, uczestnicy przyczyniają się do lepszego rozumienia polskości i budowy naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej. Służą temu podejmowane działania. Należy tutaj przypomnieć szeroko zakrojoną akcję zbierania poparcia dla kandydatury pani Ireny Sendlerowej nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 r. z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przy wsparciu rządu Izraela. W krótkim czasie, na przełomie 2006 i 2007 r. Forum Żydów Polskich zebrało tysiące podpisów, które Kancelaria Prezydenta RP przekazała na ręce Norweskiego Komitetu Noblowskiego.  

   

Forum jednoczy Żydów i innych polskich obywateli w walce z nieprawdziwymi informacjami. Przykładem takich działań są protesty związane z używaniem sformułowania „polskie obozy śmierci”, przypisywaniem państwu polskiemu udziału w Holokauście, a ostatnio również w reakcji na amerykańską ustawę dotyczącą mienia ofiar Holokaustu, tzw. Ustawę 447.  

   

W ramach trudnych dyskusji historycznych, w szczególności na arenie międzynarodowej, przedstawiciele Forum przypominają podstawowe fakty, które dziś tak często padają ofiarą ideologii lub manipulacji. Jednocześnie przesłanie Forum w sprawie odpowiedzialności sprawców za popełnione czyny, w tym także zniszczenia materialne, jest jasne i stanowcze.

   

Z tych wszystkich powodów jestem głęboko przekonany, że Forum Żydów Polskich w pełni zasługuje na Europejska Nagrodę Obywatelską, ale także na wsparcie i promocję jego działań.


 

Prof. dr Zdzisław Krasnodębski

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego