O rasizmie w prostych słowach

O rasizmie w prostych słowach Dlaczego rasizm jest złem?

A propos RASIZMU, którego akcenty pojawiły się w hasłach na Marszu Niepodległości 11 listopada 2017:

Kolor skóry powinien być NIEISTOTNY tak, jak nieistotny jest kolor oczu czy włosów. Tak jak byłoby absurdem odmawianie jakichkolwiek praw (w tym "prawa do bycia Polakiem" - to jeden z akcentów rasistowskich sprzed kilku dni) osobie o zielonych, niebieskich, orzechowych lub czarnych oczach, oraz szatynom, rudym, blondynom, brunetom - tak równie zaprzeczające logice i moralności jest odmawianie jakichkolwiek praw ludziom o kolorze skóry innym niż biały! Lub traktowanie ich gorzej.

Dlaczego rasizm jest złem?

Absolutna WIĘKSZOŚĆ z nas to doskonale wie.

Ale jeden z czytelników o to zapytał:

Pytanie: Dlaczego rasizm to coś złego?? Tak w prostych słowach.

Odpowiedź: Człowiek jest istotą złożoną. To oczywisty banał, z którego nic nie wynika. Ale jednak można to rozumieć zupełnie sensownie. Każdy człowiek składa się przecież z DWÓCH całkiem różnych "składników": takich, których NIE WYBIERAŁ i takich, które wynikają z jego DECYZJI.

Inaczej mówiąc: każdy z nas stanowi zbiór takich cech, na które nie ma wpływu (np. rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, miejsce urodzenia, wiek, cechy fizyczne - nikt tych rzeczy nie wybiera), oraz z takich cech, na które ma wpływ i o których może decydować (np. postawy, wartości, które akceptuje, czyny, których dokonuje, sposób odnoszenia się do innych ludzi).

Czy jest sprawiedliwe osadzanie kogokolwiek na podstawie tego, na co nie ma wpływu?

Oczywiście, że nie!

Nie można więc oceniać ludzi ze względu na kolor ich skóry (także pochodzenie, narodowość itd.)

A przecież RASIZM ROBI TO STALE. Rasizm domaga się różnego traktowania ludzi ze względu na różnice pomiędzy nimi, na które ci ludzie nie mają wpływu.
Rasizm jest to ideologia głosząca wrodzoną wyższość określonej rasy i  - w związku z tym - często uznająca jej prawo do panowania nad innymi. Przynależność do rasy jest niezależna od woli człowieka. Rasy nie można ani wybrać, ani zmienić.

Zasadą rasizmu jest ocenianie ludzi na podstawie ich cech naturalnych, biologicznych. Jest to czyste, skondensowane zło. Nie ma "dobrego rasizmu". Każdy rasizm jest złem i niesprawiedliwością.

Natomiast zupełnie inaczej wygląda ocenianie ludzi na podstawie tego, co jest rezultatem ich wyboru.

Człowiek dysponuje wolną wolą. Ma rozum. Dlatego to, jak wybiera, co wybiera - może (i nawet musi) podlegać ocenie przez innych ludzi.


(opr. Paweł Jędrzejewski)

16 listopada 2017