Europejska Nagroda Obywatelska dla Forum Żydów Polskich

Europejska Nagroda Obywatelska dla Forum Żydów Polskich W dniu 9 października w Parlamencie Europejskim ludzie niemal z wszystkich krajów UE zgromadzili się na ceremonii wręczenia Nagrody Obywatelskiej.

Nagroda przyznawana jest co roku projektom i inicjatywom przyczyniającym się do współpracy europejskiej i promocji wspólnych wartości.

 

Zdjęcie laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 z wiceprzewodniczącą Sylvie Guillaume i prezydentem Antonio Tajaniem.

Zdjęcie laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 z wiceprzewodniczącą Sylvie Guillaume i prezydentem Antonio Tajani.

 

 

 

Forum Żydów Polskich za swoją działalność i pracę zostało także uhonorowane. Jak odczytano podczas ceremonii wręczania nagrody: „Forum Żydów Polskich zachęca do odkrywania i angażowania się w żydowską kulturę, historię i język, stanowiące nieodłączną część europejskiego dziedzictwa kulturowego”. W uzasadnieniu nominacji posłowie argumentowali, że „Forum prowadzi działania promujące wzajemne zrozumienie między obywatelami Europy i ułatwiające współpracę transnarodową, a także tworzy platformę wymiany poglądów”.

 

medal   dyplom

Dyplom i medal.

 

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Sylvie Guillaume podczas uroczystej gali powiedziała: "Pomoc najsłabszym, walka z dyskryminacją, rasizmem i wypowiedziami na temat nienawiści, obrona dialogu międzykulturowego, integracja migrantów i uchodźców, kampania na rzecz większej tolerancji, równość płci, angażowanie młodych ludzi w projekty europejskie działające na rzecz wolności słowa, wszystkie te wartości są określone w codziennych działaniach osób i organizacji, które zostały wybrane w tym roku jako laureaci edycji Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Nasi obywatele mają głos i ta nagroda doskonale pokazuje, że ich słuchamy”.


W imieniu Forum Żydów Polskich nagrodę odebrała Hila Marcinkowska, redaktor naczelna FŻP.


 Hila Marcinkowska

 

 

Prócz Forum Żydów Polskich, laureatami tegorocznej nagrody zostali także: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Alicja Szatkowska z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

 

Zdjęcie polskich laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 z wiceprzewodniczącą Sylvie Guillaume i prezydentem Antonio Tajaniem.

Laureaci z Polski.

 

Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską od 2008 roku. Każdy członek Parlamentu ma prawo do nominowania jednej osoby lub organizacji, ostateczną decyzję w sprawie laureatów podejmuje centralne jury pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Sylvie Gjuillaume.