Kobiety, nie pozostawajcie w tyle.

Kobiety, nie pozostawajcie w tyle. Dyskryminacja kobiet jest domeną sektora prywatnego – czy jednak zniknęła już z sektora publicznego?

Okazuje się, że nie. Z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Izraela wynika, że różnica w wysokości wynagrodzenia mężczyzn i kobiet wzrasta systematycznie do 50 roku życia. Pomimo różnic w płacach, nie występuje różnica między poziomem wykształcenia specjalistycznego kobiet i mężczyzn obecnych w sektorze publicznym.

Orna Hozman-BechorOrna Hozman-Bechor

W badaniu Banku Izraela przedstawiono dwie podstawowe przyczyny tych różnic: mężczyźni są obecni w sektorze publicznym na wyższych stanowiskach a co więcej, wynagrodzenie jakie otrzymują w sektorze publicznym odzwierciedla wysokość wynagrodzenia, jakie satysfakcjonowało ich poprzednim miejscu pracy. 

Moim zdaniem te dane i ich publikacja tym bardziej podkreślają różnice oczywiste w naszym społeczeństwie i odsuwają kobiety od stanowisk w sektorze publicznym. Będą one odrzucane, a różnice w płacach pogłębią się. Celem jest redukcja różnic i doprowadzenie do sytuacji, kiedy kobiety i mężczyźni będą zarabiać identycznie, możliwości będą równe, a wynagrodzenie będzie motywacją do rozwoju.


Badania przeprowadzone w krajach zachodnich pokazują wyraźnie, że zwiększenie ilości kobiet na kluczowych stanowiskach w polityce i gospodarce prowadzi do znaczącego rozwoju ekonomicznego w porównaniu z poprzednimi latami. Dyskryminacja w wyngrodzeniu jest tylko fundamentem dyskryminacji o głębszych i szerszych podstawach. Tak jak dyskryminacja kobiet w rozwoju zawodowym, dyskryminacja przy przyjmowaniu kobiet do różnych zawodów, dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje jeszcze więcej dziedzin. 

Państwo Izrael zajmuje 82 miejsce na świecie pod względem obecności kobiet w polityce. Badania porównawcze pokazują, że w wielu krajach duża obecność kobiet znacząco zmiania jakość rządu, sposób radzenia sobie ze sprawami społecznymi, zagranicznymi oraz bezpieczeństwem. 

Ubiegły rok nie był łatwy dla kobiet w polityce izraelskiej. W tym czasie Izrael spadł z niechlubnego 74 miejsca pod względem obecności kobiet w parlamencie zgodnie z klasyfikacją Unii Międzyparlamentarnej, na miejsce 83 spośród 135. Jest to najniższe miejsce odkąd dane zaczęto udostępniać w internecie, co miało miejsce przed dekadą. Tuż przed nami znajdują się Angola (79), Zambia (78) oraz kraj Borata, Kazachstan na miejscu 75, spośród 188. I jeśli już zajmujemy się danymi, na pewno z zainteresowaniem przeczytacie, że od czasu powstania Państwa Izrael do obecnego Knesetu tylko 12 kobiet pełniło w nim funkcje. 62 lata i 12 kobiet! 


Aby zniwelować różnice, ukierunkować młode kobiety na samorealizację, postanowiliśmy zainicjować posiedzenie młodych kobiet wpływających na rzeczywistość, w ramach Izraelskiej Konferencji Młodzieży ( Kenes Israel ), która odbędzie się w Akce w przyszły wtorek. Będzie to jedno z 17 posiedzeń okrągłego stołu zbierających się w ciągu roku z inicjatywy premiera i ministra rozwoju regionalnego, Silvana Shalom. 

W czasie posiedzenia „Młodych zmieniających rzeczywistość” omawiamy kwestie zajmujące młode kobiety. Od efektywnych projektów po postęp zmian społecznych znaczących dla kobiet w Izraelu, sposoby na zwiekszenie dostępu młodych kobiet do kluczowych stanowisk w sektorze społecznym, publicznym, gospodarczym i politycznym. Naszą ambicją jest stworzenie odpowiedniej i równościowej reprezentacji, dalekiej od tego, na co dziś wskazują statystyki. Państwo Izrael potrzebuje jeszcze wielu kobiet w rządzie, w Knesecie i w usługach publicznych aby nastapiły prawdziwe zmiany społeczne. 
Nie mam wątpliwości, że polityka ma największy wpływ na to, co dzieje się w sektorze publicznym i ekonomicznym. Zwiększenie ilości wpływowych kobiet w polityce zmotywuje młode kobiety do zmian. Jako szefowa biura rządowego, z jeszcze jedną współpracownicą, przewodniczącą departamentu kultury i sportu, chciałabym widzieć jak pojawia się więcej kobiet, służących doświadczeniem by podejmować decyzje w odpowiednich miejscach. Wzywam kobiety by przybywały i podejmowały wyzwanie! 


"Yedioth Achronot"

19.11.2010