Społeczeństwo

Napisała córka: Bracha Belkin
 Moskiewskie przedmieście w 1965 r. Bawiłam się na podwórku z innymi dziewczynkami z sąsiedztwa, kiedy minęła nas moja mama – lekarz pediatra, specjalista laryngolog. Szła do swojej pracy w pobliskiej przychodni. Jedna z dziewczynek powiedziała: „wiem, dokąd idzie twoja mama! Pić krew...
W dniu 9 października w Parlamencie Europejskim ludzie niemal z wszystkich krajów UE zgromadzili się na ceremonii wręczenia Nagrody Obywatelskiej.
Nagroda przyznawana jest co roku projektom i inicjatywom przyczyniającym się do współpracy europejskiej i promocji wspólnych wartości.   Zdjęcie laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 z wiceprzewodniczącą Sylvie Guillaume i prezydentem Antonio Tajani.     Forum Żydów...
Laudacja wygłoszona 21 września 2018 podczas uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Europejskiej.
  Wraz z profesorem Ryszardem Legutką i marszałkiem Markiem Jurkiem zgłosiliśmy Forum Żydów Polskich do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej doceniając jego znaczenie dla krzewienia wiedzy o kulturze żydowskiej w Polsce. Forum powstało z myślą o polskich Żydach i Polakach, którzy...
W piątek, 21 września 2018 roku, w Warszawie, w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską.
  Europejska Nagroda Obywatelska, która jest wyróżnieniem honorowym i symbolicznym, przyznawana jest przez Parlament Europejski od roku 2008 dla uhonorowania działalności na rzecz transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Wyraża ona...
O szkodliwości wiary, że człowiek jest z natury dobry.
"Człowiek jest z natury dobry" to jeden z oświeceniowych mitów wywodzący się z wiary J.J. Rousseau'a w moralną przewagę "człowieka Natury" nad skażonym cywilizacją Europejczykiem. Twierdzenie to robi współcześnie gigantyczną karierę, mimo że jest szkodliwe z wielu bardzo wyraźnych powodów....
Bruksela, 7 czerwca 2018
Forum Żydów Polskich otrzymało dziś pismo sygnowane przez Panią Sylvię Guillaume, Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącą Kapituły ENO, informujące nas, że otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską.  Europejską Nagrodą Obywatelską wyróżnieni zostali także: Wielka...
Michów, woj. lubelskie
 Moje korzenie sięgają małego miasteczka na Lubelszczyźnie, Michowa. Michów położony jest w okolicach lasu kozłowickiego, a o nim przypomina pewna legenda.Żydzi ruszyli do Polski. Kiedy już tam dotarli, ptaszyny w lasach świergotały „Po-lin! Po-lin!” Wędrowcy przetłumaczyli to z hebrajskiego i...
Jom ha-Szoa zaczyna się w roku 2018 w środę (11 kwietnia) wieczorem.
Dzień Pamięci Holocaustu (Jom ha-Szoa we ha-Gewura) oznacza dosłownie "Dzień (Pamięci) Holokaustu i Aktów Odwagi" i obchodzony jest 27 dnia miesiąca nisan.Nie jest to - rzecz jasna - święto religijne. Data tego święta została oficjalnie wyznaczona przez Knesset w roku 1951. Istniało kilka innych...
21 lutego 2018, godz.19.00
Wpis zamieszczony przed godziną na FB przez Gminę Żydowską w Warszawie: "Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie stanowczo potępia film Ruderman Family Foundation. Padają w nim słowa „Polish Holocaust” – „Polski Holokaust”, na które to określenie nigdy się nie zgodzimy. Jest kłamliwe i szkodliwe....
27 stycznia 2018
W 1995 roku Elie Wiesel tak modlił się w 50 rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz: Jakkolwiek wiemy, że Bóg jest miłosierny, proszę Cię, Boże, nie miej litości dla ludzi, którzy stworzyli to miejsce. Pamiętaj o nocnych pochodach dzieci, następnych dzieci, kolejnych i kolejnych - tak przerażonych,...

Strony