Program rozwoju szlaku kultury żydowskiej na Mazowszu

Program rozwoju szlaku kultury żydowskiej na Mazowszu Pamiętajmy o wielokulturowej tradycji Mazowsza! Zapraszamy do poparcia wniosku o dofinansowanie Programu rozwoju szlaku kultury żydowskiej na Mazowszu.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną przygotowało Program rozwoju szlaku kultury żydowskiej na Mazowszu, mający na celu poszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej województwa, by przypomnieć o jego niezwykle ciekawej i wielokulturowej tradycji.

Program rozwoju szlaku kultury żydowskiej na Mazowszu ma na celu przywrócenie pamięci o historii i kulturze żydowskiej województwa mazowieckiego, by zajęły właściwe miejsce w świadomości mieszkańców i turystów oraz były bardziej przystępne dla przyjeżdżających z innych krajów Żydów odwiedzających miejsca związane z rodzinami ich przodków. Równie istotne jest pokazanie, że Mazowsze to nie tylko Warszawa, ale że województwo ma wielowiekową, wielokulturową tradycję i może wykorzystać w pełni swój niezwykły potencjał kulturalny i turystyczny.
Wybrane miejscowości – o najciekawszej historii i najcenniejszych zabytkach – zostaną włączone do nowego szlaku dziedzictwa żydowskiego. Nowoczesne znaki drogowe będą kierować do poszczególnych obiektów. Każdy zabytek zostanie opatrzony tablicą informacyjną, przybliżającą jego historię. W planach jest również opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dla turystów. Dzięki tym działaniom, zapomniane dziś zabytki zaistnieją w świadomości zwiedzających z Polski i z zagranicy.

Program zakłada również cyfrową dokumentację zabytków kultury żydowskiej na Mazowszu oraz produkcję filmu dokumentalnego poświęconego dziedzictwu kultury żydowskiej Mazowsza.

Pilotażowy projekt zostanie przeprowadzony w Górze Kalwarii, z racji jej wyjątkowej roli dla przedwojennego świata żydowskiego. Będzie to cykl wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych w mieście. Służą one pokazaniu, jak każde z miast może ożywić zainteresowanie swoim wielokulturowym dziedzictwem wśród zewnętrznych odbiorców, jak przywrócić je w świadomości mieszkańców.

Proponowany projekt będzie integrował działania różnych podmiotów: władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych oraz szeroko pojętej branży turystycznej i firm lokalnych. Szczególną wartością projektu jest współpraca Stowarzyszenia ŻIH z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Zapewni ona wysoką jakość merytoryczną projektu, a także dostęp do narzędzi i doświadczeń w zakresie promocji kultury i turystyki.

Nowoczesny odbiorca doceni dwujęzyczną stronę internetową z systemem e-informacji kulturalnej. Strona będzie łączyć elementy kulturalne, turystyczne i edukacyjne. Zostanie także opracowana aplikacja informatyczna umożliwiająca przeniesienie szlaku do urządzeń nawigacji GPS. Projekt jest szansą na zmianę obrazu Mazowsza, szansą na rozwój turystyki, szansą na społeczną opiekę nad zabytkami kultury żydowskiej, na włączenie tych zabytków w życie kulturalne i społeczne miast.

Zapraszamy do poparcia projektu i przekazania Państwa opinii.
Formularz na stronie: http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/cms/aktualnosci/1266,poprzyj-projekt-r...