Niedzielne spacery z przewodnikiem po żydowskiej Warszawie.

Niedzielne spacery z przewodnikiem po żydowskiej Warszawie. Rozpoczynamy kolejny, trzeci już sezon niedzielnych spacerów szlakiem miejsc związanych z historią żydowskiej Warszawy.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa!

 

 

Terminy spacerów i tematy tras

UWAGA: wszystkie wycieczki rozpoczynają się o godz. 11.00

KOSZTY: dorośli 10 zł, młodzież ucząca się i emeryci 5 zł

 

 

30 czerwca 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 - Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej

(przewodnik Krystyna Bartos)

Spotkanie przy bramie cmentarza ul. Okopowa 49/51. Warszawski cmentarz żydowski przy ul. Okopowej założony w roku 1806 jest jednym z najważniejszych cmentarzy żydowskich w Polsce. Na powierzchni 33 ha w 100 kwaterach spoczywa około 200 tysięcy osób. Tematem spaceru będzie z jednej strony wyjaśnienie symboliki macew, przybliżenie obrzędów związanych z pogrzebem, z drugiej strony przedstawienie sylwetek osobistości, które odegrały ważną rolę w życiu społeczności żydowskiej i polskiej. Trasa spaceru poprowadzi od kwatery 1-ej, w której znajdują się ohele warszawskich rabinów przez ohele cadyków, kwaterę 20-tą, w której Żydzi asymilowani (Orgelbrand, Wawelberg, Natanson) wznieśli groby rodzinne oraz wzdłuż alei głównej od ohelu Pereca do kwatery Bund-u, w której znajdują się groby Marka Edelmana i bojowników ŻOB-uoraz do pomnika Janusza Korczaka i pomnika Pamięci Dzieci - ofiar Holocaustu.

 

14 lipca 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 - Małe getto - część wschodnia

(przewodnik Paweł Szczerkowski) 

Spotkanie przy biurowcu Rondo 1 przy Rondzie ONZ, czas - ok. 2,5 godziny. Spacer po wschodnim fragmencie małego getta. W trakcie spaceru przybliżymy ważne postaci związane z tym rejonem, topografię przedwojennej Warszawy i lokalizację getta warszawskiego. Pokażemy, gdzie przebiegały nieistniejące już ulice w centrum miasta, gdzie znajdowały się mury getta, jak zmieniały się jego granice. 

Trasa spaceru: Rondo ONZ - ul. Świętokrzyska - Mariańska, Wspólna, E. Plater, pl. Defilad, Zielna, Próżna, pl. Grzybowski, Graniczna, pl. Żelaznej Bramy, nieistniejący odcinek Krochmalnej do ulicy Grzybowskiej i Twardej 

 

28 lipca 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 - Śladami bohaterów powieści I. Singera  

(przewodnik Maryla Puternicka)

Spotkanie przy Żydowskim Instytucie Historycznym. Spacer z okazji  35. rocznicy  przyznania  Pisarzowi Literackiej Nagrody Nobla. Spacer śladami bohaterów  "Rodziny Muszkatów", "Szoszy", "Dworu", "Spuścizny", "Szumowin" i paru opowiadań. Fikcja przeplatana faktami, a raczej historią miejsc, w których miały miejsce literackie wydarzenia. Czas spaceru" około 2 - 2,5 godziny. 

Trasa: pl. Tłomackie - Wielka Synagoga (Błękitny Wieżowiec) - Pl. Bankowy - dawna ul. Rymarska - ul. Elektoralna - Pl. Żelaznej Bramy - Gościnny Dwór - ul. Gnojna/Rynkowa, Bazar Janasza - nieistniejący  odcinek ul. Krochmalnej (nieistniejące kamienice  nr 10 i 12 - 2 warszawskie adresy Singerów) - pl. Grzybowskiego - ul. Próżna - ul. Grzybowska - c.d. ul. Krochmalnej - skrzyżowanie Żelaznej i Chłodnej (koniec spaceru)

 

04 sierpnia 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 - Małe getto - część zachodnia

(przewodnik Ewa Bratosiewicz) 

Spotkanie przy bramie kamienicy na Złotej 62, czas - ok. 2,5 godziny. Spacer po zachodnim fragmencie małego getta. W trakcie spaceru przybliżymy ważne postaci związane z tym rejonem, topografię przedwojennej Warszawy i lokalizację getta warszawskiego. Pokażemy, gdzie znajdowały się mury getta, jak zmieniały się jego granice. Pokażemy, gdzie znajdowały się enklawy wydzielone z getta oraz bramy. Trasa spaceru: Złota, Sienna, Śliska, Twarda, Żelazna, Prosta, Pereca, Waliców, Krochmalna, Elektoralna-Chłodna do Wroniej.  

 

18 sierpnia 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 Duże getto - część wschodnia

(przewodnik Ewa Bratosiewicz)

Spotkanie przed Hotelem Ibis "Stare Miasto" - ul. Muranowska 2. W trakcie spaceru poznamy mniej znaną część dużego getta, także wyłączone po zmianie granic rejony Nowego Miasta. Opowiemy o walkach w czasie Powstania w getcie warszawskim 2 organizacji bojowych - Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej. Pokażemy lokalizację kryjówek oraz miejsce gdzie zeszli do kanałów ostatni żołnierze getta. Opowiemy o wydarzeniach na styku 2 dzielnic - polskiej i żydowskiej, przypomnimy wiersz Czesława Miłosza "Campo di Fiori", by porozmawiać o różnych postawach Polaków wobec walczącego getta. Spacer zakończymy na słynnych dawnych Nalewkach i pl. Tłomackie - symbolach przedwojennej żydowskiej Warszawy. 

 

01 września 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 Duże getto - część południowo-zachodnia

(przewodnik Ewa Bratosiewicz)

Spotkanie na placyku za kościołem św. Karola Boromeusza (od strony ul. Elektoralnej). Ulice Elektoralna i Chłodna stanowiły granicę między małym i dużym gettem. W trakcie spaceru przybliżymy duże getto w jego południowo-zachodniej części. Opowiemy o ważnych adresach, wydarzeniach i budynkach. Przypomnimy postaci. W tej części byłego getta zachowało się stosunkowo dużo kamienic - postaramy się przypomnieć ich historię i opowiedzieć o ludziach, którzy są z nimi związani. Trasa: Elektoralna, dawna ulica Biała, Ogrodowa, Leszno, Żelazna, Żytnia-Nowolipie, Nowolipki. 

 

15 września 2013r. (niedziela) - godz. 11.00 - Artyści w getcie warszawskim 

(przewodnik Krystyna Bartos)

Spotkanie przy Żydowskim Instytucie Historycznym. Kiedy w listopadzie 1940 roku Niemcy utworzyli  getto za jego murami znaleźli się aktorzy, pieśniarze, muzycy Filharmonii Narodowej, satyrycy, poeci  i malarze. Pomimo prześladowań i głodu starali się kontynuować życie artystyczne i kulturalne. W Melody Palace (ul. Rymarska 12 - dziś  Pl. Bankowy) odbywały się koncerty utworzonej w getcie Żydowskiej Orkiestry Symfonicznej, w kawiarni Sztuka (Leszno 2) śpiewały Wiera Gran i Marysia Ajzensztadt, a akompaniował im Władysław Szpilman. Ulice Leszno, Karmelicką i Nowolipki mieszkańcy getta nazywali Broadwayem - w teatrach Femina (Leszno  35), Na Pięterku (Nowolipki 29), Eldorado (Dzielna 1), można było obejrzeć teatrzyki kukiełkowe dla dzieci, przedstawienia dla dorosłych i wieczory literackie. Trasa spaceru poprowadzi przez miejsca, w których odbywały się koncerty i przedstawienia i pozwoli na przypomnienie artystów, którzy w nich występowali.

 

29 września 2013r. (niedziela) - żydowska Praga

(przewodnik Ewa Bratosiewicz)

Spotkanie - przed katedrą św. Floriana 

Stara Praga - niegdyś odrębne wobec Warszawy miasto, w którym powstała pierwsza gmina żydowska. Z powodu mniejszych zniszczeń wojennych do dziś zachowało się to wiele oryginalnych kamienic związanych z żydowską ludnością tej dzielnicy. Tu łatwiej, niż w lewobrzeżnej Warszawie, można wyobrazić sobie jak mieszkali i czym się zajmowali, przypomnieć wielokulturową Warszawę dawnych lat. Trasa: ul. Sierakowskiego, ul. Okrzei, ul. Jagiellońska, ul. Kłopotowskiego, ul. Targowa, ul. Kępna, ul. Ząbkowska, ul. Brzeska.

 

 

Informacje o przewodnikach: 

Krystyna Bartos - przewodnik warszawski, pilot wycieczek, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego, członek KORT, prowadzi cykliczne spacery po Warszawie, a także spotkania i prelekcje na temat historii i mieszkańców miasta. Pracuje w języku polskim i węgierskim. 

Maryla Puternicka - przewodnik warszawski, pilot wycieczek, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego, prowadzi spacery po Warszawie, a także spotkania i prelekcje na temat historii i mieszkańców miasta. Pracuje w języku polskim, angielskim i węgierskim.   Członek Komisji Egzaminacyjnej Marszałka woj. mazowieckiego na uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie. Autorka przewodnika po dzielnicy Wola wydanego przez Urząd Dzielnicy Wola. 

Ewa Bratosiewicz - przewodnik warszawski, pilot wycieczek. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. Adama Jarzębskiego, prowadzi spacery po Warszawie, a także spotkania i prelekcje na temat historii i mieszkańców miasta. Pracuje w języku polskim i angielskim. Właściciel biura podróży - organizatora szkoleń na uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie, kursów specjalistycznych dla przewodników z uprawnieniami, szkoleń na uprawnienia pilotów wycieczek. Wykładowca i instruktor na kursach przewodników miejskich po Warszawie. Członek Komisji Egzaminacyjnej Marszałka woj. mazowieckiego na uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres pawel@fzp.net.pl

 

Organizatorzy:

Forum Żydów Polskich  www.fzp.net.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego www.fodz.pl