Opinie

 To zjawisko stało się regułą. Wykorzystywanie HOLOKAUSTU do porównań.Oto dwa przykłady z ostatnich dni:obie strony sporu o aborcję wykorzystują w swojej retoryce ...
Paweł Jędrzejewski
 Zazwyczaj, według Gazety Wyborczej napisy antyżydowskie to działania ANTYSEMICKIE. Tym razem jednak - jakimś niewytłumaczalnym cudem - dla GW to ... "WANDALE" są sprawcami "...
Paweł Jędrzejewski
Sytuację opisywałem w dwóch notatkach:http://www.fzp.net.pl/opinie/podrecznik-szkolny-klamie-na-temat-holokaustu-0http://www.fzp.net.pl/opinie/kto-usunie-klamstwo-z-podrecznika-szkolnego...
Paweł Jędrzejewski
 12 stycznia, czyli grubo przed ponad miesiącem, opublikowałem na stronie internetowej Forum Żydów Polskich krótką notkę informującą o poważnych błędach w oficjalnym podręczniku...
Paweł Jędrzejewski
 Absurd może być jednak - jak widać - nieskończony! Nikt inny, tylko Niklas Frank - syn zbrodniarza wojennego, powieszonego w Norymberdze generalnego gubernatora okupowanych ziem...
Paweł Jędrzejewski
Ban Ki Moon jako sekretarz generalny ONZ – organizacji, w której przeważają Arabowie oraz ich sojusznicy – już nie pierwszy raz oskarża Izrael o kolonizowanie „terytoriów palestyńskich”....
N.R. Cohen-Tanugi
 O tzw. "polityce historycznej" mówi się ostatnio jeszcze więcej, niż zazwyczaj.Stąd ta obserwacja: Zawsze, ZAWSZE, gdy jest mowa o manipulacjach wiedzą historyczną, i ...
Paweł Jędrzejewski
 Żydowska tradycja i filozofia zawsze ceniły prawdę. "Prawda jest podpisem (pieczęcią) Boga" czytamy w Talmudzie.Europa Zachodnia - pozornie racjonalna, logiczna i oświecona -...
Paweł Jędrzejewski
 Aby zbliżyć się do prawdy o mechanizmie mordowania Żydów w komorach gazowych Auschwitz, twórcy filmu "Syn Szawła" musieli odejść od realności w dwojaki sposób. Po pierwsze, naruszając...
Syn Szawła, reż László Nemes
 Informacja o tym, że Naszat Milhem, izraelski Arab zamordował trzech współobywateli i przez tydzień unikał schwytania przy pomocy innych arabskich Izraelczyków, nie rokuje pozytywnie...
Dov Lipman

Strony

Polecane