Opinie

 Rekompensaty za własność należącą do Żydów, ofiar Holokaustu, dotyczą dwu sytuacji: - Własność, której spadkobiercy i ich następcy żyją, powinna być zwrócona lub zrekompensowana...
Paweł Jędrzejewski
 Urodzony przed 200 laty Karol Marks był wnukiem ortodoksyjnych rabinów. Nie jest to fakt bez znaczenia. Jego rodzinne środowisko tradycyjnie podlegało wpływom idei wolności i...
Paweł Jędrzejewski
 Burmistrz Jersey City (NJ) chce przenieść w inne miejsce Pomnik Katyński znajdujący się od ponad 25 lat w tym mieście. Zareagował na te plany marszałek Senatu RP.W odpowiedzi,...
Paweł Jędrzejewski
Na poblakłej fotografii widać dwoje ludzi pochylających się nad nagrobkiem na cmentarzu żydowskim w Lublinie. Jeden z nich to mój stryj, który po szaleńczej ucieczce z miejsca kaźni swojej...
Szaweł Berengut
 Ogłoszony dziś list podpisany przez kilkudziesięciu kongresmenów USA potępiający Polskę za antysemityzm używa KŁAMLIWEGO argumentu i MANIPULUJE tak, aby w nieuczciwy sposób wprowadzić...
Paweł Jędrzejewski
 Nie metodą naukową, nie metodą badań socjologicznych, ale na podstawie wyłącznie obserwacji, doświadczenia i - co chyba najważniejsze - intuicji, OGŁASZAM przełom zimy i wiosny roku...
Paweł Jędrzejewski
 Już zaraz 75 rocznica powstania w getcie."Wierzymy, że pamięć powinna być dobrem wspólnym, nie narzędziem władzy" - czytamy w apelu wyzwającym o niezależne obchody rocznicy.Powiedzmy...
Paweł Jędrzejewski
 Dziś w dziale "Opinie" nie zamieszczam żadnej opinii.Albo inaczej: wszystko, co mam do powiedzenia sprowadza się do zamieszczenia linków i nagłówków do dwóch tekstów, które ukazały...
Paweł Jędrzejewski
 Kornel Morawiecki powiedział:"Panowie wiedzą, kto przepędzał Żydów do warszawskiego getta? Panowie myślą, że Niemcy ich zaganiali do getta? Nie. Żydzi sami poszli, bo im powiedzieli,...
Paweł Jędrzejewski
 Cienie II wojny światowej i Zagłady kładą się na naszym dniu dzisiejszym w roku 2018 i oddziałują na najważniejsze wydarzenia polityczne. Powołany na stanowisko premiera przed trzema...
Paweł Jędrzejewski

Strony

Polecane