Opinie

Zauważyłem w ostatnim czasie wśród diaspory żydowskiej sentyment do Polski, a w sposób szczególny sentyment do stania się polskim obywatelem. Przed wielu laty, gdy mieszkałem w Polsce,...
Szaweł Berengut
 Kazimierz Kutz w artykule w GW (Ktoś nieopatrznie wrzucił granat w żydowskie piekło, które jest także piekłem naszym) zamieszcza - na marginesie głównego tematu, który świadomie...
Paweł Jędrzejewski
 Na facebookowej stronie Forum Żydów Polskich po raz już nie wiem który udostępniony został tekst pt. „Czternaście cech faszyzmu według Umberta Eco” – lista charakterystycznych...
Michał Tkaczyk
 Sacha Batthyany, w wywiadzie dla gazeta.pl mówi: "(...) nie mogę wykluczyć tego, że moje dzieci za kilkanaście lat też zadadzą takie pytanie mnie: Co robiłeś, gdy świat się walił,...
Paweł Jędrzejewski
 W moim artykule napisanym po uchwaleniu amerykańskiej ustawy 447, jedna sprawa wymaga uściślenia.Przypomnijmy sobie, na co mają być przeznaczone rekompensaty za "mienie...
Paweł Jędrzejewski
 Historyczną prawdę trzeba przekazywać w kulturze masowej. Bo opasłe tomy historyków docierają zaledwie do innych historyków, a z prawdą, aby dotarła do powszechnej świadomości, trzeba...
Paweł Jędrzejewski
 Zbliża się święto Szawuot - upamiętniające dzień, w którym lud Izraela zgromadzony przed górą Synaj usłyszał Głos Boga wypowiadający słowa: "Ja Jestem (Haszem) twój Bóg.". Po czym...
Paweł Jędrzejewski
Rekompensaty za własność należącą do Żydów, ofiar Holokaustu, dotyczą dwu sytuacji: - Własność, której spadkobiercy i ich następcy żyją, powinna być zwrócona lub zrekompensowana na...
Paweł Jędrzejewski
 Urodzony przed 200 laty Karol Marks był wnukiem ortodoksyjnych rabinów. Nie jest to fakt bez znaczenia. Jego rodzinne środowisko tradycyjnie podlegało wpływom idei wolności i...
Paweł Jędrzejewski
 Burmistrz Jersey City (NJ) chce przenieść w inne miejsce Pomnik Katyński znajdujący się od ponad 25 lat w tym mieście. Zareagował na te plany marszałek Senatu RP.W odpowiedzi,...
Paweł Jędrzejewski

Strony

Polecane