Po słowach pani premier Beaty Szydło.

Po słowach pani premier Beaty Szydło. W ostatnich dniach przetoczyła się przez internet dyskusja, czy Forum Żydów Polskich to strona reprezentująca polską społeczność żydowską i czy czasami nie jesteśmy zbyt mocno po prawej stronie sceny politycznej.

Na oba pytania należy odpowiedzieć negatywnie. Forum Żydów Polskich zostało założone przez ludzi, którym przyświeca idea krzewienia kultury, tradycji, historii i religii żydowskiej. Nie reprezentujemy środowiska żydowskiego, bo to ma swoją oficjalną reprezentację. Są wśród nas osoby, będące działaczami w gminach i organizacjach żydowskich, są Polacy, dla których tolerancja stanowi bardzo ważny bodziec do działania. Jesteśmy różni, mamy różne poglądy polityczne, ale właśnie to jest piękne, że potrafimy rozmawiać i działać.

Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów, każdy może je wyrażać. I to właśnie uczynił Paweł Jędrzejewski, zabierając głos w sprawie słów pani premier Beaty Szydło, które zostały wygłoszone w KL Auschwitz - "Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli". Ja osobiście z Pawłem się nie zgadzam, ale równocześnie nie mogę i nie chce nikomu zabronić swobody wypowiedzi. To co Paweł napisał, nie jest oficjalnym stanowiskiem Forum Żydów Polskich, to jego wypowiedź, do której ma niepodważalne prawo.

Nie mogę zgodzić się z wykorzystywaniem naszego portalu w rozgrywkach politycznych. Proszę więc, aby żadna z opcji politycznych tego nie czyniła.

 

Redaktor Naczelna Forum Żydów Polskich

Hila Marcinkowska

Polecane