Papież Franciszek a upadek Zachodu

Papież Franciszek a upadek Zachodu Dennis Prager

 

Komentarze papieża Franciszka z zeszłego tygodnia ujawniają najważniejszą rzecz, którą trzeba wiedzieć o współczesnym świecie: że najbardziej dynamiczną religią ostatnich stu lat jest lewicowość. Nie chrześcijaństwo, nie islam, ale lewicowość.

Lewicowość przejęła wiodące instytucje edukacyjne, świat mediów i popularnej na świecie rozrywki, oraz wywarła wpływ na chrześcijaństwo (i judaizm) znacznie bardziej, niż chrześcijaństwo - lub judaizm - wpłynęły na cokolwiek.

W dniu 26 lipca dwaj muzułmanie poderżnęli gardło osiemdziesięciopięcioletniemu francuskiemu księdzu katolickiemu, Jacques'owi Hamelowi, podczas gdy odprawiał on mszę w swoim kościele.

Pięć dni później, w czasie lotu do Rzymu ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Franciszek uczestniczył w konferencji prasowej. Został zapytany o francuskiego księdza i islam przez Antoine-Marie Izoarda, dziennikarza z I.Media, francuskiej katolickiej agencji prasowej. Izoard powiedział:

"Katolicy są w stanie szoku - i to nie tylko we Francji - po barbarzyńskim zabójstwie księdza Jacquesa Hamela w jego kościele, podczas podczas odprawiania Mszy Świętej... Przed czterema dniami, powiedziałeś nam, Ojcze Święty, po raz kolejny, że wszystkie religie chcą pokoju.. Ale ten kapłan został zabity wyraźnie w imię islamu. Więc mam dwa krótkie pytania. Gdy mówisz o tych aktach przemocy, dlaczego zawsze mówisz o terrorystach, ale nie o islamie? ... I kolejne ... jakie konkretne inicjatywy można uruchomić albo może sugerować, w celu zwalczania przemocy islamskiej? "

Franciszek odpowiedział:

"Nie lubię mówić o przemocy islamskiej, ponieważ każdego dnia, gdy otwieram gazety, widzę akty przemocy, tutaj we Włoszech: ktoś zabija swoją dziewczynę, ktoś inny swoją teściową ... i ci brutalni ludzie są ochrzczonymi katolikami! Istnieją brutalni katolicy ... Gdybym mówił o przemocy islamskiej, musiałbym też mówić o przemocy katolickiej".

Głowa Kościoła Rzymskokatolickiego, pytana o islamski terror i o podcięcie gardła katolickiego księdza przez terrorystów islamskich, odpowiada, że istnieje także terror katolicki - że człowiek ochrzczony jako katolik, który "zabija swoją dziewczynę", jest moralnym i religijnym odpowiednikiem muzułmanów, którzy angażują się w masowe morderstwa w imię islamu.

Jak można porównać:

- osobę, której zdarzyło się być ochrzczonym katolikiem jako dziecko, a która może nie mieć katolickiej tożsamości jako osoba dorosła - z osobą dorosłą, która afirmuje swoją tożsamość religijną?

- zabójstwo dziewczyny (najprawdopodobniej zabójstwo w afekcie) z rytualnym zamordowaniem katolickiego księdza, ponieważ był księdzem?

- indywidualne morderstwa, które nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek ideologią, z masowymi morderstwami popełnionymi w imię ideologii?

Papież Franciszek następnie dodał:

"Terroryzm jest wszędzie! ... Terroryzm ... nasila się, gdy nie ma innej opcji, gdy globalna gospodarka koncentruje się na bogu pieniądza, a nie osoby ludzkiej, mężczyzn i kobiet. To jest już pierwsza forma terroryzmu. Zostajecie wypędzeni z cudu stworzenia, mężczyźni i kobiety, i zastąpieni pieniądzem. Jest to podstawowy akt terroryzmu przeciwko całej ludzkości. Powinniśmy myśleć o tym. "

Terroryzm wzrasta "gdy nie ma innej opcji"?

Przekonanie, że islamski terroryzm jest desperackim działaniem wynikającym z ubóstwa, jest powszechne na lewicy. Jednak jest ono fałszywe. Większość islamskich terrorystów pochodzi z klasy średniej lub wyższej. Na przykład, w ostatnim przypadku terrorystów w Bangladeszu, prawie każdy z nich pochodził z grupy najbogatszych rodzin w tym kraju. A jak powszechnie wiadomo, większość porywaczy uczestniczących w ataku na World Trade Center (11 września 2001 roku) pochodziła z rodzin klasy średniej i wyższej klasy średniej.

Islamski terroryzm nie wywodzi się z ekonomii; wywodzi się z jego teologii.

Terroryzm nasila się "gdy globalna gospodarka koncentruje się na bogu pieniędza"?

Pogoń za pieniędzmi i terror nie mają nic wspólnego ze sobą. Terroryzm rozwija się tylko wtedy, gdy jakaś ideologia go głosi. To stwierdzenie dostarcza jedynie usprawiedliwienia dla islamskiego terroru, obwiniając "globalną gospodarkę" i "boga pieniądza", zamiast terrorystów i ich boga śmierci.

A "pierwszą formą terroryzmu" jest sytuacja, gdy "globalna gospodarka koncentruje się na bogu pieniądza"?

Jest złem, gdy pieniądz staje się bogiem, ale nie ma porównania między "bogiem pieniądza" a okropnościami islamskiego terroru. Jazydzkie kobiety nie były zbiorowo zgwałcone i spalone żywcem z powodu "światowej gospodarki" i jej "boga pieniądza."

Jedynym wytłumaczeniem tych wypowiedzi jest fakt, że Franciszek odziedziczył swoją teologię z katolicyzmu, ale - w odróżnieniu od swego bezpośredniego poprzednika Benedykta XVI - swoje moralne poglądy na świat odziedziczył z lewicowości.

Charakterystyczna dla Zachodu kombinacja moralności judeochrześcijańskiej i liberalizmu politycznego - z jej doktryną odpowiedzialności moralnej, moralnych absolutów, sprzeciwiania się złu, wolności politycznej oraz społecznej - stworzyła najbardziej moralne społeczeństwa w historii świata.

Papież Kościoła rzymskokatolickiego powinien być jej największym zwolennikiem. Ale ze względu na lewicowość, nie jest.

 

9 sierpnia 2016

Tłum. PJ

http://www.dennisprager.com/pope-francis-and-the-decline-of-the-west/

Polecane