Oto czego potrzebuje Ameryka: tysięcy ludzi nienawidzących Żydów

Oto czego potrzebuje Ameryka: tysięcy ludzi nienawidzących Żydów Dennis Prager

 

Można by pomyśleć, że przed przyjęciem dziesiątek, nie mówiąc już o setkach tysięcy muzułmanów z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Amerykanie powinni spojrzeć najpierw na to, co wpuszczenie milionów muzułmanów uczyniło Europie. Można by również przyjąć, że amerykańscy Żydzi chcieliby wiedzieć, jak ten wzrost liczby muzułmanów wpłynął na Żydów w krajach europejskich.

Ale to błędne oczekiwania.

Takie podejście byłoby racjonalne. Jednak dla większości ludzi to, co racjonalne, nie ma szans przeciwko temu, co dyktują emocje.

Tysiące rabinów podpisały petycję domagającą się wpuszczenia dużej liczby muzułmanów (z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki) do Stanów Zjednoczonych; także praktycznie wszystkie organizacje żydowskie poza Syjonistyczną Organizacji Ameryki (i niektórymi w obrębie ortodoksji) potępiły administrację Donalda Trumpa za uchwalenie tymczasowego zawieszenia (w celu stworzenia bardziej dokładnego systemu kontroli przybyszów) w przyjmowaniu turystów i uchodźców z siedmiu (z ponad 50 na świecie) krajów z muzułmańską większością, które obecnie mają rządy wrogie, niefunkcjonujące lub po prostu nie mają ich wcale.

Czy ci rabini i świeccy liderzy wiedzą, co się dzieje w Europie?

Czy ci rabini i inni przywódcy żydowscy wiedzą, jak to jest być dziś Żydem w niegdyś tolerancyjnej Szwecji?

W ubiegłym roku gazeta "Jerusalem Post" opublikowała artykuł o żydowskiej parze, która mieszkała w Szwecji od połowy II wojny światowej. Byli to duńscy Żydzi, którzy jako dzieci zostali przemyceni do Szwecji. Ich wdzięczność wobec Szwecji (i, oczywiście, Danii) była ogromna.

Jednak teraz opuścili ojczyznę, która uratowała im życie, by zamieszkać w Hiszpanii. Miasto, w którym mieszkali - Malmo, stało się tak nasycone nienawiścią do Żydów, że nie mogą już w nim żyć. Było to spowodowane, według słów męża - Dana, "negatywnymi skutkami przyjęcia pół miliona imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy oczywiście nie byli zainteresowani w przyjmowaniu wartości szwedzkich i szwedzkiej kultury".

Dan dodał, że "politycy, media, intelektualiści ... wszyscy zagrali swoje role w uleganiu tej niebezpiecznej ideologii i, niestety, to zmienia nieodwracalnie tkankę szwedzkiego społeczeństwa".

"Jerusalem Post" kontynuowała: "Karla [żona], która siedziała dotąd biernie, od czasu do czasu kiwając potakująco głową na znak zgody z analizą Dana, przerywa, mówiąc:" Jeśli nie zgadzasz się z establishmentem, jesteś od razu nazywany rasistą i faszystą. " (Brzmi znajomo?)

Według brytyjskiej gazety "The Telegraph", antysemityzm w Malmo jest tak niebezpieczny, że duńsko-żydowska gwiazda bardzo popularnego skandynawskiego serialu wycofała się z filmu.

 "Antysemityzm" - relacjonuje "The Telegraph" - jest obecny w Malmo, gdzie rozgrywa się akcja popularnego telewizyjnego dramatu "The Bridge", w takim natężeniu, że przyczynił się do decyzji aktora Kima Bodnia by zakończyć w nim udział.

"Żydzi w Malmo" - kontynuuje relacja "The Telegraph" - "od dawna narzekali na rosnącą liczbę prześladowań w mieście, w którym 43 procent populacji ma nieszwedzkie pochodzenie, i gdzie Irakijczycy, Libańczycy i bezpaństwowi Palestyńczycy zaliczają się do najliczniejszych grup. Żydowska społeczność w centrum miasta jest silnie ufortyfikowana w budynkach z drzwiami bezpieczeństwa i [metalowymi lub betonowymi] pachołkami na zewnętrznej stronie chodnika, aby zapobiec atakowi bombowemu przy użyciu samochodów."

Czy przywódcy żydowsko-amerykańscy wiedzą, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, Żydzi z Francji boją się chodzić w miejscach publicznych w kipach lub z naszyjnikami w formie Gwiazdy Dawida? Jeśli rabini i świeccy przywódcy żydowscy wiedzą o tym, to co im się wydaje: że to francuski - katolicki lub świecki - antysemityzm tak się dramatycznie zaostrzył? Czy może jednak przyznają, że jest to wynikiem muzułmańskiego antysemityzmu we Francji?

Czy ci rabini i inni żydowscy przywódcy wiedzą, jak obecność dużej liczby muzułmanów w Europie przyczyniła się do nienawiści do Izraela w wielu krajach europejskich - zwłaszcza na uczelniach? Jeśli nie wiedzą, wszystko, co muszą zrobić, to spojrzeć na sytuację na amerykańskich kampusach, gdzie wielu żydowskich studentów czuje się gorzej niż kiedykolwiek w historii Ameryki - wszystko ze względu na lewicowych i muzułmańskich działaczy studenckich.

Artykuł  "Huffington Post", przypuszczalnie innej "rasistowskiej i ksenofobicznej" strony internetowej, donosi: "Imigranci napływający do Europy z Bliskiego Wschodu przynoszą ze sobą zajadły antysemityzm, który wylewa się ze Skandynawii, Francji i Niemiec."... "Podczas gdy nie wszyscy uchodźcy i migranci, uciekający z Syrii, Iraku, Afganistanu i innych krajów muzułmańskich, posiadają antyżydowskie nastawienie, niezwykle duża liczba reprezentuje takie właśnie poglądy po prostu dlatego, że wychowani zostali w miejscach, gdzie antyżydowski jad wylewa się z telewizji, gazet, szkół i meczetów." ...

"Nie ma przyszłości dla Żydów w Europie " - powiedział główny rabin Brukseli. ... "

Więc jak można wyjaśnić szerokie poparcie amerykańsko-żydowskie dla sprowadzenia ogromnej liczby ludzi, z których wielu przyniesie ze sobą wartości antyżydowskie, antyizraelskie i antyzachodnie?

Po pierwsze, jest zdumiewającą naiwnością wierzyć, że - na przykład - maszerując na lotniskach z transparentami "Kochamy muzułmanów" przemieni się tych muzułmanów, którzy nienawidzą Żydów, w muzułmanów, którzy kochają Żydów.

Po drugie, nigdy nie lekceważmy tego, jak potężna jest wśród ludzi lewicy chęć zadowolenia z siebie samych; w końcu gdzie, jeśli nie na lewicy, narodził się ruch "wysokiej samooceny". To bardzo podnosi samoocenę Żydom, gdy mogą powiedzieć: "Spójrz, świecie - opuściłeś nas w latach trzydziestych XX wieku, ale my jesteśmy lepsi od ciebie".

I, po trzecie, gdy amerykańscy Żydzi porzucili liberalizm dla lewicowości, stali się mniej żydowscy, mniej syjonistyczni, a bardziej głupi.

Wystarczy zapytać Żydów ze Szwecji oraz Francji.

22 lutego 2017

http://jewishjournal.com/opinion/dennis_prager/215492/america-needs-thousands-jew-haters/

Polecane