"List kongresmenów" w sprawie antysemityzmu w Polsce posługuje się manipulacją

"List kongresmenów" w sprawie antysemityzmu w Polsce posługuje się manipulacją Paweł Jędrzejewski

 

Ogłoszony dziś list podpisany przez kilkudziesięciu kongresmenów USA potępiający Polskę za antysemityzm używa KŁAMLIWEGO argumentu i MANIPULUJE tak, aby w nieuczciwy sposób wprowadzić adresata i czytelników listu w błąd.

Czytamy w nim, we fragmencie dotyczącym nowelizacji do ustawy o IPN:

Pomimo zapewnień polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, że prawo [nowelizacja ustawy o IPN] nie będzie używane do tłumienia wolności słowa, złożono już pozew przeciwko argentyńskiej gazecie, stosując to prawo; Jan Dziedziczak, zastępca szefa polskiego MSZ, zażądał, aby Izrael zmienił wystawę w Yad Vashem w Jerozolimie (...)

["Despite Polish President Andrzej Duda’s assurances that the law would not be used to stifle free speech, a lawsuit has already been filed against an Argentinian newspaper using this law; Jan Dziedziczak, the Deputy Director of the Polish Foreign Ministry, has demanded that Israel change an exhibit in Yad Vashem in Jerusalem (...)"]

Sprawa, o której czytamy w zacytowanym powyżej fragmencie listu, dotyczy informacji znajdującej się w Yad Vashem, która stwierdza, że bramy wejściowej do getta w Łodzi pilnowała "polska policja". Jest to oczywista nieprawda, bo Łódź została wcielona do Rzeszy i nie funkcjonowała tam żadna "polska policja".

Interwencja w tej sprawie i domaganie się sprostowania tego jaskrawego błędu Yad Vashem są więc w pełni uzasadnione.

Natomiast list kongresmenów przedstawia te działania, kłamliwie, jako przykład na ograniczanie przez Polskę wolności wypowiedzi w sprawach dotyczących Holokaustu.

Manipulacja zastosowana w liście kongresmenów jest więc tu widoczna w sposób wyraźny dla wszystkich, którzy znają ten temat.

Wykorzystuje jednak ona, cynicznie, fakt, że niewielu wie, o co naprawdę tu chodzi.

 

26 kwietnia 2018

In English: 

http://www.fzp.net.pl/english/letter-antisemitism-poland-uses-manipulation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: artykuły zamieszczane w dziale "Opinie" nie reprezentują stanowiska Forum Żydów Polskich, a jedynie wyrażają poglądy ich autorów.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecane