Wiadomości

Opinie

  • Kornel Morawiecki ma rację   Kornel Morawiecki powiedział: "Panowie wiedzą, kto przepędzał Żydów do warszawskiego getta? Panowie myślą, że Niemcy ich zaganiali do getta? Nie. Żydzi sami poszli, bo im powiedzieli, że tam... >>>
  • Polityka historyczna: dobry wizerunek buduje się zabiegając o prawdę   Cienie II wojny światowej i Zagłady kładą się na naszym dniu dzisiejszym w roku 2018 i oddziałują na najważniejsze wydarzenia polityczne. Powołany na stanowisko premiera przed trzema miesiącami... >>>
  • O tablicach, pomnikach i ulicach   Nie mam w sobie żadnych życzliwych uczuć wobec postaci Róży Luksemburg. Jednak widok pustego miejsca na ścianie kamienicy w Zamościu, gdzie do wczoraj znadowała się tablica upamiętniająca fakt, że... >>>

Izrael

  • Przyszło jak zawsze, co roku: jaki jest Produkt (PKB) na głowę, o ile się podniósł i jak stoimy wobec różnych państw europejskich? Wszystkie dane...

Judaizm

  • Judaizm między innymi tym różni się do innych religii, że zwraca większą uwagę na czyny niż na wiarę, a więc skupiony jest bardziej na życiu niż na...

Książki