Wiadomości

Opinie

  • Koniec "mody na Żydów"   Nie metodą naukową, nie metodą badań socjologicznych, ale na podstawie wyłącznie obserwacji, doświadczenia i - co chyba najważniejsze - intuicji, OGŁASZAM przełom zimy i wiosny roku 2018 KOŃCEM... >>>
  • Dbałość o "pamięć jako dobro wspólne", czy po prostu walka polityczna?   Już zaraz 75 rocznica powstania w getcie. "Wierzymy, że pamięć powinna być dobrem wspólnym, nie narzędziem władzy" - czytamy w apelu wyzwającym o niezależne obchody rocznicy. Powiedzmy sobie jasno... >>>
  • Dwa linki, dwa teksty, dwa nagłówki   Dziś w dziale "Opinie" nie zamieszczam żadnej opinii. Albo inaczej: wszystko, co mam do powiedzenia sprowadza się do zamieszczenia linków i nagłówków do dwóch tekstów, które ukazały się tego... >>>

Izrael

  • Przyszło jak zawsze, co roku: jaki jest Produkt (PKB) na głowę, o ile się podniósł i jak stoimy wobec różnych państw europejskich? Wszystkie dane...

Judaizm

  •   Czy wolno inwestować w nieżydowską firmę, która prowadzi działalność gospodarczą w szabat? Rabin Mosze Ha-Lewi w Menuchat Ahawa (chelek 1, s. 394)...

Książki