Tefilin

Tefilin Tefilin to dwa pudełka skórzane, zrobione z jednego kawałka skóry koszernego zwierzęcia, w których znajdują się zwitki pergaminu z zapisanymi cytatami z Tory.

Przymocowuje się je do ramienia i czoła rzemieniami. Jest to nakaz obowiązujący jedynie mężczyzn, wypełnia się go za dnia, w zwykłe dni tygodnia. W Szabas i święta nie ma obowiązku zakładania tefilin, a niektóre autorytety twierdzą nawet iż w te dni jest to wręcz zabronione.

Obowiązek zakładania tefilin wywodzi się z czterech zapisów w Torze:

' Kadesz Li (Szemot/Wyjścia 13:1-10), gdzie werset 13:9 mówi:
  "[Te słowa] będą dla ciebie znakiem na twojej ręce i przypomnieniem
  pomiędzy twoimi oczami (...)";
' Wehaja ki jewiacha (Szemot/Wyjścia 13:11-16), gdzie werset 13:16
  brzmi: "To będzie dla ciebie znakiem na twojej [słabszej] ręce
  i tefilin [totafos] pomiędzy twoimi oczami (...)";
' Szema (Dewarim/Powtórzonego Prawa 6:4-9) z wersetem:
  "I przywiążesz je do swojej ręki jako znak i będą symbolem [totafos]
  między twymi oczami (...)"
oraz
' Wehaja im szamoa (Dewarim/Powtórzonego Prawa 11:13-21),
  gdzie znajduje się werset: "Połóżcie te Moje słowa w waszych sercach
  i w waszych duszach i przywiążcie je jako znak na swojej ręce i jako
  symbol [totafos] między waszymi oczami"

Pergaminy z zapisanymi na nich powyższymi fragmentami umieszcza się w pudełkach. W tefilin szel rosz - czyli umieszczanym na głowie - są to cztery kawałki pergaminu umieszczane w osobnych przegródkach, natomiast w tefilin szel jad, umieszczanym na ramieniu, wszystkie te cytaty zapisane są na jednym pergaminie. Zarówno pudełka, jak i rzemienie, pomalowane są na czarno specjalną farbą. Technika wykonania tefilin jest przekazywana przez tradycję ustną, wszystkie prawa z nią związane są bardzo skomplikowane i skrupulatnie przestrzegane.

Tefilin traktowane są jak największa świętość, przed założeniem i po ściągnięciu całuje się je, przechowuje się je także w specjalnych futerałach i torbach. Rambam następująco opisuje znaczenie tefilin:

Świętość tefilin jest ogromna. Ten, kto nosi tefilin na głowie i ramieniu, jest pokornym i odczuwa bojaźń przed Bogiem, nie skuszą go szyderstwa ani czcze rozmowy. Będzie kierował swe myśli do słów prawdy i sprawiedliwości.
Z tego powodu każdy powinien starać się, aby nosić tefilin przez cały dzień, jak wymaga tego przykazanie. O Rawie, uczniu Rabeinu HaKodosz (Rabina Jehudy HaNasi), mówi się, że przez całe swoje życie nie był widziany, aby przeszedł więcej niż cztery amos bez rozmawianiu o Torze i bez założonego tefilin.
Wprawdzie micwą jest, aby nosić tefilin przez cały dzień, jest większą micwą, aby zakładać je w czasie modlitwy. Nasi rabini powiedzieli: "Ten, kto czyta Szema nie mając założonego tefilin, jest jak osoba składająca o sobie fałszywe świadectwo". Ten, kto nie zakłada tefilin łamie osiem pozytywnych przykazań, ponieważ w czterech różnych miejscach Tora nakazuje nam zakładać tefilin szel rosz (zakładany na głowę) i tefilin szel jad (na ramię). Ten, kto regularnie zakłada tefilin zasłuży na długie życie, jak jest powiedziane: "Bóg jest nad nimi i będą żyć" (Jeszajahu 38:16).
(Hilchot Tefilin 4:25-26)

Rochel Joanna Czopnik