Prawo do zapobiegania ugodzeń w państwo Israel za pomocą bojkotu תשע"א - 2011

Prawo do zapobiegania ugodzeń w państwo Israel za pomocą bojkotu תשע"א - 2011 Bojkot - celowe wstrzymanie się albo nawoływanie do wstrzymania się od powiązań gospodarczych, kulturalnych, akademickich tylko z powodu powiązania z Israelem, jego instytucjami lub obszarem pod jego władaniem.

Bojkot przeciw Izraelowi jest wykroczeniem cywilnym, nie karnym, ale podlega sankcji pieniężnej, która może być bardzo wysoka, w tym prawie nie określono granicy nominalnej. Są też przewidziane inne sankcje.

Muszą zaistnieć wszystkie trzy elementy czynu aby uczynek był wykroczeniem wg. tego prawa. Jeden albo nawet dwa elementy nie bedą stanowiły wykroczenia:

1. Rozgłaszanie nawoływania do bojkotu.

2. Możliwość prawdopodobieństwa, że nawoływanie doprowadzi do bojkotu.

Możliwość prawdopodobienstwa ocenia się według treści i okoliczności, w których rozgłoszono nawoływanie do bojkotu.

3. Świadomość, obejmująca prawdopodobieństwo, że nawoływanie doprowadzi do bojkotu.

Wystarczy zdawanie sobie sprawy z tego, że to rozgłoszenie może spowodować bojkot, nie musi doprowadzić do bojkotu.

Czyn jest wykroczeniem cywilnym z zakresu szkód spowodowanych przekroczeniem prawa (avlot).

Sankcje odszkodowania związane będą z wysokością szkody, ale, jeśli sąd orzeknie, że czyn określony w tym prawie został dokonany z premedytacją, może orzec odszkodowanie przykładowe - bez żadnego związku z wysokością szkody.


Art. 4 przewiduje dodatkowe sankcje, w kompetencji ministra finansów, za zgodą odpowiedniego ministra:

- wobec osoby prawnej która dopuściła się przestępstwa wg. tego prawa, nie będzie ona uważana za instytucję wg. art. 46 prawa podatkowego,

- w zakresie zakładów sportowych,

- w zakresie gwarancji, do ktorych zobowiazuje się Israel wg. prawa gwarantowania przez państwo (z 1958 roku).


Poniżej tekst tego prawa: 

Prawo do zapobiegania ugodzen w Państwo Israel za pomocą bojkotu תשע"א - 2011

1. Definicja:
W tym prawie "bojkot Państwa Israel" znaczy: celowe wstrzymanie się od powiązań gospodarczych kulturalnych lub akademickich z osobą, czy z innym czynnikiem, wyłącznie z powodu powiązania z Państwem Israel, z jakąkolwiek z jego instytucji, lub z obszarem znajdującym się w jego władzy, jeśli jest w tym wyrządzenie szkody gospodarczej, kulturalnej, akademickiej.

2. Bojkot - wykroczeniem cywilnym:

a. Rozgłaszający świadomie publiczne nawoływanie do bojkotu Państwa Izrael, gdy według treści tego nawoływania i w okolicznościach, w jakich zostało opublikowane istnieje prawdopodobieństwo, że nawoływanie doprowadzi do bojkotu, i jeśli rozgłaszajacy jest świadomy tego prawdopodobieństwa, popełnia wykroczenie cywilne (avala ezrachit - O.) , i mają zastosowanie przepisy prawa odszkodowań (pkudat nzikin, nusach chadash).

b. Nie będzie uważane za przyczynę wystarczającą w rozumieniu art. 62 prawa odszkodowań (pkudat nezikin), jeśli nawoływanie do bojkotu państwa Israel spowodowało złamanie umowy nawiązanej prawnie.


c. Jeśli sąd ustalił że wykroczenie wg. tego prawa zostało dokonane z premedytacją, może zobowiązać wykonawcę wykroczenia do zapłacenia odszkodowania bez udowadniania szkody (dalej w tym paragrafie: odszkodowanie przykładowe) . Przy ustalaniu wysokości odszkodowania przykładowego Sąd weźmie pod uwagę, między innymi, okoliczności wykonania przestępstwa, jego wagę (humra) i zakres.


3. Zarządzenia w kwestii ograniczeń uczestniczenia w przetargach publicznych:
Minister Skarbu, za zgodą Ministra Sprawiedliwości i z zatwierdzeniem Prawnej Komisji Parlamentarnej ma prawo ustalić zarządzenia ograniczające uczestnictwo w przetargu tego, kto ze świadomością nawoływał do bojkotu Państwa Israel lub zobowiazał się do uczestniczenia w tego rodzaju bojkocie włącznie z zobowiązaniem do niekupowania produktów lub usług wyprodukowanych czy dostarczanych w państwie Israel w jakiejkolwiek z jego instytucji lub na obszarze znajdującym się pod jego władzą.
W tym paragrafie przetarg znaczy przetarg przeprowadzony wg. prawa obowiązku przetargów z 1922 roku.

4. Zarządzenia w kwesti nie nadawania ulg:

(a). Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci może postanowić wobec nawołującego świadomie do bojkotu Panstwa Israel lub wobec tego, kto zobowiązał się do uczestniczenia w tego rodzaju bojkocie, następująco:

(1) nie bedzie uznany za instytucję publiczną w rozumieniu paragrafu 46 prawa podatku dochodowego;

(2) nie bedzie mogł otrzymać pieniędzy z Rady Hazardu w Sporcie wg. paragrafu 9 prawa z 1967 roku, porządkujacego hazardy w sporcie. Wykonanie kompetencji wg. tego przepisu wymaga zgody Ministra Kultury i Sportu;

(3) nie będzie uważany za instytucję publiczną według paragrafu 3 prawa Podstaw Budżetu z 1985 roku, w kwestii otrzymania pomocy finansowej w zakresie danego paragrafu budżetu; dzialanie w kompetencji tego przepisu wymaga zgody ministra, ktorego mianował rząd nad danym paragrafem budżetu wedlu akapitu (2) definicji "mianowany nad paragrafem budżetu" w tym prawie;

(4) nie będzie uprawniony do otrzymania arevut (gwarancji) wg prawa arevut przez Państwo z 1958 roku;

(5) nie będzie uprawniony do przywilejów (ulg) przewidzianych w ustawie o popieraniu inwestycji finansowych z 1959 roku ani według ustawy o popieraniu badań i rozwoju przemysłu z 1984 roku; na użycie tej sankcji potrzebna będzie zgoda ministra przemysłu, handlu i zatrudnienia. 

(b). Używając kompetencji paragrafu (a) Minister Skarbu będze działać na podstawie zarządzeń wydanych przez niego za zgodą Ministra Sprawiedliwości z potwierdzeniem przez Prawną Komisję Parlamentarną. Nie ustalenie tych zarządzeń nie przeszkodzi użyciu kompetencji według przepisu (a). 

5. Minister Sprawiedliwości odpowiedzialny jest za wykonanie tego prawa.

6.Paragraf 4 wchodzi w życie dziewięćdziesiąt dni od dnia ogłoszenia tego prawa.

Beniamin Netaniahu, Jakov Neeman, Reuven Rivlin.

Ogłoszono w księdze ustaw nr. 2304, 13.7.2011

 

 Tłumaczenie Olgi Degani z tekstu poniżej:
https://law.acri.org.il//he/wp-content/ ... ottlaw.pdf

prawo gwarancji przez państwo zobowiązan finansowych różnych osob fizycznych i prawnych (po hebrajsku):

http://www.fridmanwork.com/X6309.html