Początki idei syjonistycznej.

Początki idei syjonistycznej. Świeckie państwo czy religijna utopia? Kim byli rabini Cwi Hirsz Kaliszer i Juda Chasid oraz jaką rolę odegrali w powstawaniu syjonizmu? Kogo należy uznać za ojca idei syjonistycznej? Zapraszamy do wysłuchania wykładu Piotra Pazińskiego.

 

Zwi Hirsch KalischerArcyciekawy, barwnie wygłoszony wykład omawiający postacie i wydarzenia związane z osadnictwem żydowskim na terenie Erec Izrael począwszy od XVII wieku  oraz charakteryzujący najważniejsze koncepcje ideologiczne mające bezpośredni wpływ na Theodora Herzla i jego następców. Druga część wykładu opisuje początki ruchu syjonistycznego a także nakreśla sylwetki  najważniejszych działaczy oraz wskazuje różnice miedzy nimi - zarówno w postrzeganiu jak i realizowaniu idei syjonizmu.

 

 

 

Wykład zorganizowała Organizacja Syjonistyczna i Likud Polska we współpracy z Fundacją im. prof. Mojżesza Schorra.