Judaizm

"Iwrim" i "Jisrael" Dwie nazwy poprzedzające słowo "Jehudim" ("Żydzi")

Dwie nazwy poprzedzające słowo "Jehudim" ("Żydzi")

Co oznacza i skąd pochodzi słowo „Iwrim”  (Hebrajczycy)?

Strony