Judaizm

Odpowiedzią jest rozum Dlaczego Bóg nie reaguje na zło?

Dlaczego Bóg nie reaguje na zło?

Według judaizmu, celem Boga nie jest wcale automatyczne, mechaniczne usunięcie zła ze świata. Wtedy musiałby przecież pozbawić człowieka wolnej woli, przemienić go w bezwolnego robota, odebrać mu duszę. To nie byłby już człowiek.

Strony