Judaizm

O żydowskim prawie religijnym Jak można sklasyfikować (podzielić na kategorie) przykazania składające się na prawo żydowskie?

Jak można sklasyfikować (podzielić na kategorie) przykazania składające się na prawo żydowskie?


Istnieje wiele sposobów kategoryzacji praw obowiązujących w judaizmie. Do najbardziej znanych należą podziały na:

Strony