Judaizm

Czy Wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej jest historycznie prawdziwe? Oczywiście, nigdy nie rozstrzygniemy tego problemu jednoznacznie.

Oczywiście, nigdy nie rozstrzygniemy tego problemu jednoznacznie.

Święto Pesach zaczyna się w roku 2019 wieczorem 19 kwietnia (piątek) i trwa do wieczora w sobotę 27 kwietnia.

Co upamiętnia święto Pesach?

Uzyskanie wolności, Wyjście Hebrajczyków (Izraelitów, Żydów) z Egiptu, cuda, które uczynił Bóg, aby zakończenie niewoli w Egipcie stało się możliwe.

Strony